Z przykrością zawiadamiamy, że 30 sierpnia 2023 r. zmarł śp. ksiądz Ernest GRAJCKE, lat 83, rocznik święceń 1964 (60. rok kapłaństwa), emerytowany proboszcz Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Mysłowicach - Wesołej.

Jego pogrzeb odbędzie się w sobotę, 2 września br. w Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Mysłowicach - Wesołej:

  • o godz. 13.15 - modlitwa różańcowa,
  • o godz. 14.00 - Msza Święta pogrzebowa.

 

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

 

ŚP. KS. ERNEST GRAJCKE - urodził się 29 kwietnia 1940 roku w Wilczy jako syn górnika-ślusarza Jana i Elżbiety zd. Góreckiej. Tam w kościele parafialnym św. Mikołaja 5 maja tegoż roku został ochrzczony, po raz pierwszy przystąpił do Komunii św. i był ministrantem, a 3 lipca 1950 roku przyjął sakrament bierzmowania. Tam też w latach 1947-1954 uczęszczał do Szkoły Podstawowej. Potem uczył się w Liceum Ogólnokształcącym w Knurowie. Do roku 1962 jego nazwisko było w pisowni niemieckiej „Greitzke”.
Po zdaniu w 1958 roku egzaminu dojrzałości wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Tzw. „Kurs Wstępny” odbył w Tarnowskich Górach. Pracę naukową napisał na temat „Problematyka narodowościowa na łamach „Gościa Niedzielnego” w latach 1934-1936”.
Na diakona wyświęcił go 8 marca 1964 roku w kaplicy Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie biskup koadiutor Herbert Bednorz, on też 14 czerwca 1964 w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach udzielił mu święceń prezbiteratu.
Po zastępstwach wakacyjnych w rodzinnej parafii w Wilczy (1-15 lipca), Świętych Jana i Pawła Męczenników w Dębie (15 lipca-10 sierpnia) i Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata w Szczygłowicach (10-30 sierpnia) był wikariuszem w parafiach: Matki Bożej Fatimskiej w Wesołej (od 30 sierpnia 1964), Świętego Jana Chrzciciela w Pawłowicach Śląskich (od 2 września 1967), Świętej Marii Magdaleny w Tychach (od 27 sierpnia 1970).
W roku 1974, po ukończeniu zaocznych studiów na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie – Studium Pastoralne w Katowicach uzyskał stopień magistra teologii. Pracę magisterską napisał na temat „Próba oceny skuteczności nauczania kościelnego w zakresie kształtowania postaw wobec katolickiego małżeństwa i rodziny”.
Został zaproszony do udziału w sesjach plenarnych I. Synodu Diecezji Katowickiej, jako przedstawiciel księży wikarych.
Dnia 23 czerwca 1976 roku został mianowany diecezjalnym misjonarzem. Do jego obowiązków należało głoszenie nauk rekolekcyjnych, przede wszystkim jako przygotowanie parafii do wizytacji kanonicznej. Mieszkał na probostwie parafii Świętej Marii Magdaleny w Tychach. Od 20 czerwca – 2 lipca 1977 roku zastępował wikariusza w parafii Świętego Józefa w Katowicach – Załężu, od 16 listopada 1978 roku został substytutem proboszcza parafii Krzyża Świętego w Gostyni. Od 16 sierpnia 1979 roku został  wikariuszem ekonomem w parafii Świętego Wojciecha w Radzionkowie, a od 9 października tegoż roku proboszczem. Podjął starania o teren pod budowę kościoła Świętego Stanisława w Radzionkowie (dziś Bytom). Od września 1990 roku katechizował w Szkole Podstawowej nr 11, w VI Liceum Ogólnokształcącym i w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 (Liceum Zawodowe oraz Technikum Budowy Maszyn i Urządzeń Górniczych Wspólnoty Węgla Kamiennego) w Radzionkowie.
Ostatnią jego placówką duszpasterską była parafia Matki Bożej Fatimskiej w Wesołej, gdzie od 28 sierpnia 1993 roku był proboszczem przez 14 lat. Tam też katechizował w Szkołach Podstawowych nr 14 i 15, w Gimnazjum nr 5, Zespole Szkół Prywatnych oraz w Zasadniczej Szkole Górniczej i w Liceum Zawodowym. W roku 2000 został przez biskupa zwolniony z obowiązku katechizowania w szkole. W roku 2000 kapłani dekanatu Mysłowice wybrali go na swojego ojca duchownego.
Z dniem 29 lipca 2007 roku został przeniesiony na emeryturę i zamieszkał w rodzinnej parafii w Wilczy.
Zmarł 30 sierpnia 2023 roku w 60. roku kapłaństwa mając 83 lata. Jego pogrzeb odbył się 2 września 2023 roku w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Mysłowicach – Wesołej. Tam został pochowany.

Najnowsze

20 maj 2024

Zmiany personalne w archidiecezji katowickiej

Sekretarzem i kapelanem metropolity katowickiego został mianowany Ks. Sławomir Tupaj.

20 maj 2024

Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śląskich

W niedzielę 26 maja 2024 roku odbędzie się tradycyjna pielgrzymka do sanktuarium Matki...

19 maj 2024

Abp Galbas do małżonków: bez miłości są samotne żony i nie mniej samotni mężowie

Metropolita katowicki przewodniczył liturgii, podczas której ponad 900 par odnowiło przyrzeczenia małżeńskie.

17 maj 2024

Zaproszenie abp. Adriana Galbasa na Pielgrzymkę mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śląskich

Pielgrzymka pod hasłem "Jestem w Kościele", odbędzie się w niedzielę 26 maja.

14 maj 2024

Pielgrzymka pracowników Kurii Metropolitalnej w Katowicach

Pielgrzymi nawiedzili sanktuarium sanktuarium św. Rity w Głębinowie i sanktuarium św. Jacka...

14 maj 2024

Kondolencje

Abp Adrian Galbas zapewnia o bliskości rodziny ofiar w kopalni Borynia-Zofiówka-Bzie oraz w...