Mszy świętej w kościele NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu Zdroju w 43. rocznicę podpisania Porozumień Jastrzębskich przewodniczył abp Wiktor Skworc, metropolita senior archidiecezji katowickiej. W homilii podkreślał znaczenie niedzieli jako dnia wolnego od pracy.

Abp Skworc stwierdził na początku homilii, że pamięć o jastrzębskich porozumieniach jest ważna, bo wzmacnia społeczeństwo, wspólnotę narodu. "Konsekwentne pamiętanie owocuje, bo umacnia miłość ojczyzny, wolny od nacjonalizmu patriotyzm. Pamięć o porozumieniach jastrzębskich uczy też miłości do naszej małej ojczyny, do ojcowizny, do Górnego Śląska. Uczyły jej też obchody okrągłych rocznic powstań śląskich, a w 2022 roku 100. rocznica przyłączenia części Górnego Śląska do II Rzeczypospolitej" - mówił, przypominając dalej historię i znaczenie porozumień.

– Pamięć jest ważna, bo buduje wspólnotę. To właśnie pamięć nie tylko o fakcie, ale i treści jastrzębskich porozumień była impulsem i motywacją starania się o ograniczenie handlu w niedziele, bo w protokole porozumień na jednym z pierwszych miejsc zapisano: „Wprowadzenie wolnych sobót i niedziel”, co po latach zmagań doprowadziło do uchwalenia ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, a to spowodowało, że pracownicy handlu, przede wszystkim kobiety, mogły korzystać z wolnej od pracy niedzieli – mówił hierarcha, podkreślając: "możemy mieć nadzieję, że uchwalone prawo będzie skutecznie chroniło przed niekonieczną, niedzielną pracą, zaś wyjątki nie będą nadużywane, bo przez ustawienie półki z książkami w supermarkecie nie staje się on automatycznie ani placówką kulturalną, ani klubem czytelnika".

Omawiając znaczenie świętowania niedzieli, apelował: "Dzisiaj, kiedy żyjemy w wirze kampanii wyborczej, trzeba się dobrze wsłuchiwać, jakie kandydat do sejmu czy senatu wyznaje i propaguje wartości, czy życie społeczne mierzy miarą solidarności, czy szanuje europejski kod kulturowy, a w nim niedzielę jako dzień Boga i człowieka; demokratyczną wartość dla wszystkich."

Nawiązując do 40. rocznicy pielgrzymki św. Jana Pawła II do Katowic, przypomniał: "w blisko dwa miliony zasłuchanych serc wpadło wtedy ziarno, które się zakorzeniło i przynosi obfity plon. Mówi ono o tym, że: aby zrozumieć sens i głębię jakiejkolwiek ludzkiej pracy – trzeba odnieść ją do Boga; aby wypełniać Boży zamysł – trzeba przestrzegać świątecznego odpoczynku; aby naprawdę miłowany był człowiek i w pełni zabezpieczone jego prawa – trzeba zawsze sprawiedliwość społeczną dopełnić miłością; aby człowieka uchronić przed niszczycielskimi prądami i bolesnymi doświadczeniami – trzeba pielęgnować rodzinę; aby zachować własną tożsamość, być dla siebie nawzajem wsparciem i pomocą – trzeba trwać w miłości wspólnego dobra, kulturze i historii ojczystej; aby pozostać otwartym na wszystkich ludzi każdej kultury, języka i religii – należy głęboko i rzetelnie kształtować miłość społeczną w sobie samym, w rodzinie i w ojczyźnie".

Najnowsze

17 kwiecień 2024

Spotkanie dziekanów i wicedziekanów

Księża spotkali się w środę 17 kwietnia w Domu rekolekcyjno-pielgrzymkowym Nazaret w...

17 kwiecień 2024

Nie wiesz co robić? Czyń dobro!

Już po raz trzeci odbył się "Dzień dobra" organizowany przez Caritas Archidiecezji Katowickiej.

13 kwiecień 2024

Abp Galbas przewodniczył liturgii upamiętniającej śp. ks. Franciszka Długosza

Uroczystości symbolicznego pochówku więźnia Dachau odbyły się w Studzionce.

13 kwiecień 2024

Abp Skworc: Śp. biskup Bednorz niech nadal będzie przykładem

Hierarcha przewodniczył Mszy św. w 35. rocznicę śmierci biskupa Herberta Bednorza.

11 kwiecień 2024

Śp. ks. Ernest Mosler

Z przykrością zawiadamiamy, że w wieku 58 lat, w 33. roku kapłaństwa...

10 kwiecień 2024

Abp Galbas: To nie śmierć rozdziela ludzi, ale brak pamięci i brak miłości

Metropolita katowicki przewodniczył Mszy św. w kościele garnizonowym pw. św. Kazimierza w...