Barbórkową Mszę św. arcybiskup senior Wiktor Skworc sprawował w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rybniku-Boguszowicach.

Wswoim słowie przypomniał, że zachowywanie porozumień to zasada, która pozwala rządzącym na budowanie wiarygodności i zachowanie pokoju społecznego. Przywołał zapisy "Umowy społecznej dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji województwa śląskiego". - Przyjęte wtedy propozycje rozwiązań systemowych chronią pracowników kopalń, a jednoczenie zapewniają maksymalny poziom bezpieczeństwa energetycznego Polsce oraz umożliwiają transformację regionów górniczych. A górnicze gminy i ich mieszkańcy potrzebują specjalnego wsparcia, choćby z uwagi na długotrwałe skutki eksploatacji bogactw naturalnych Górnego Śląska: hałdy, zwałowiska, zapadliska, zrujnowaną zabudowę i infrastrukturę, co wymaga skoordynowanych działań samorządu i rządu oraz środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji - mówił kaznodzieja.

 

- Zasada "pacta sunt servanda" odnosi się także do porozumień dotyczących wolnej od pracy niedzieli - przypomniał abp Skworc. - Mamy nadzieję, że uchwalone prawo, regulujące handel w niedzielę, nie zostanie zmienione i nadal będzie skutecznie chroniło przed niekonieczną niedzielną pracą, zaś wyjątki nie będą nadużywane. Może nawet w obronie istniejących rozwiązań, wynikających z porozumień z roku 1981, murem staną związki zawodowe, a może także organizacje feministyczne, którym obrona praw kobiet bardzo leży na sercu - wyraził nadzieję.

 

Arcybiskup senior przypomniał także o ofiarach katastrof górniczych, podziękował m.in. ratownikom górniczym, że z oddaniem poszukiwali tych, którzy zostali pod ziemią. Przypomniał, że w pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski pod hasłem: "Uczestniczę we wspólnocie Kościoła". - Drodzy bracia, jesteśmy w tym wieczerniku, aby wyznać wiarę w Boga, w łaskę zbawienia i w Chrystusowy Kościół głoszący od ponad 2000 lat, nawet za cenę męczeństwa, Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. W ten dramat wpisujemy wszystkie dramaty górników, aż po tych czterech braci, którzy zginęli w ostatniej katastrofie w kopalni Sobieski w Jaworznie. Pamiętamy o ich rodzinach, żonach i dzieciach. Górnicze wdowy doczekały się szczególnego pomnika w tympanonie katowickiej katedry, gdzie w grupie składających hołd Chrystusowi Królowi, oprócz pełnej rodziny, jest przedstawiona także samotna wdowa trzymająca górnicze czako - podkreślił kaznodzieja.

 

Arcybiskup Skworc zachęcił zebranych, by w duchu hasła: "Uczestniczę we wspólnocie Kościoła" wziąć także odpowiedzialność za kształt życia społecznego. - Chrześcijanin żyjący wiarą, żyjący Eucharystią, jest wezwany do budowania przyszłości własnej i swojego narodu. Przyszłości opartej na mocnych fundamentach Ewangelii. Nie lękajcie się więc brać odpowiedzialności za życie społeczne w naszej ojczyźnie. To jest wielkie zadanie: pójść odważnie do świata jako świadek Chrystusa. Bądźmy uczestnikami tego dzieła zaangażowanej odpowiedzialności, aby kłaść podwaliny pod przyszłość, by była ona nacechowana poszanowaniem człowieka, by była otwarta na Ewangelię. Czyńcie to w duchu solidarności, która wyrasta z miłości do Boga i do człowieka - apelował.

 

msp / katowice.gosc.pl

Najnowsze

25 luty 2024

Abp Skworc: Jesteśmy wezwani aby z naszych rozmów eliminować bezużyteczne słowa

Arcybiskup senior przewodniczył Mszy św. w kościele Świętych Jana i Pawła Męczenników w...

24 luty 2024

Nowi diakoni w archidiecezji katowickiej

W sobotę 24 lutego święcenia diakonatu przyjęło trzech alumnów Wyższego Śląskiego Seminarium...

24 luty 2024

Ks. Wojtal: Walczymy o świętość

Kanclerz Kurii Metropolitalnej przewodniczył Mszy św. w kolejnym kościele stacyjnym. Tym razem...

23 luty 2024

Abp Galbas: Kim jest dla mnie Jezus?

Metropolita katowicki przewodniczył Eucharystii w kościele NMP Wspomożenia Wiernych w Katowicach.

22 luty 2024

Bp Wodarczyk: Miłosierdzie nie ocenia i nie potępia człowieka

Biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej przewodniczy Mszy św. w kościele Matki Bożej Wspomożenia...

21 luty 2024

Bp Wodarczyk: Jezus nie jest naiwny

Biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej przewodniczył Mszy św. w kościele św. Anny w Katowicach-Janowie.