Z przykrością zawiadamiamy, że w Wielką Sobotę, w wieku 91 lat, w 68. roku kapłaństwa, zmarł śp. ks. Eugeniusz Górecki (rocznik święceń 1956), emerytowany proboszcz Parafii Trójcy Przenajświętszej w Chełmie Śląskim.

Jego pogrzeb odbędzie się w czwartek w Oktawie Wielkanocy, 4 kwietnia br. w Parafii Trójcy Przenajświętszej w Chełmie Śląskim:

  1. o godz. 10.30 - modlitwa różańcowa,
  2. o godz. 11.00 - Msza św. pogrzebowa.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

ŚP. KS. EUGENIUSZ GÓRECKI urodził się 8 lipca 1932 roku w Knurowie, jako syn Wilhelma, górnika i Magdaleny z d. Płaszczyk. Dziewięć dni po urodzeniu został ochrzczony w Parafii Świętych Cyryla i Metodego w Knurowie. Tam także 19 września 1943 roku przyjął sakrament bierzmowania.
W 1940 roku rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej w Knurowie. Następnie uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku, które ukończył zdaniem egzaminu dojrzałości w 1951 roku. Po maturze wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego i rozpoczął studia teologiczne w Krakowie.
Święcenia diakonatu przyjął 16 czerwca 1956 roku w Krakowie, z rąk biskupa krakowskiego Franciszka Jopa. Święceń prezbiteratu udzielił mu biskup częstochowski Zdzisław Goliński 24 czerwca 1956 roku w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.
Po święceniach pełnił zastępstwo wakacyjne w Parafii Świętej Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Lyskach. Następnie jako wikariusz posługiwał w następujących parafiach: Matki Bożej Bolesnej w Brzęczkowicach (1956-1959), Matki Bożej Bolesnej w Rybniku (1959-1962), Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach (1962-1966), Świętego Mikołaja w Bielsku-Białej (1962-1970). Dnia 18 lipca 1970 roku został mianowany wikariuszem-ekonomem Parafii Trójcy Przenajświętszej w Chełmie Śląskim, a od 25 sierpnia 1970 roku rozpoczął tam posługę jako proboszcz.
W czasie jego trzydziestoletniego proboszczowania, z parafii w Chełmie Śląskim zostało wyświęconych 16 księży. Reaktywował Radę Parafialną poszerzając ją o przedstawicieli różnych grup i środowisk. W 1973 roku rozpoczął generalny remont kościoła, obejmujący także zabytkowe ołtarze. Dzięki jego staraniom zakupiono nowe organy, konfesjonały i ławki. Z inicjatywy księdza Góreckiego zbudowano także kaplicę cmentarną. W 1986 roku powierzony mu został urząd wicedziekana dekanatu bieruńskiego.
Z dniem 29 lipca 2000 roku został przeniesiony na emeryturę, pozostając w Chełmie Śląskim, gdzie do końca życia pomagał duszpastersko w parafii. Jako emeryt pełnił także posługę kapelana w domu zakonnym Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny w Chełmie Śląskim.
Zmarł w Wielką Sobotę, 30 marca 2024 roku w 68. roku kapłaństwa, mając 91 lat. Jego pogrzeb odbył się 4 kwietnia 2024 roku w Parafii Trójcy Przenajświętszej w Chełmie Śląskim. Został pochowany przy kościele.

Najnowsze

13 kwiecień 2024

Abp Galbas przewodniczył liturgii upamiętniającej śp. ks. Franciszka Długosza

Uroczystości symbolicznego pochówku więźnia Dachau odbyły się w Studzionce.

13 kwiecień 2024

Abp Skworc: Śp. biskup Bednorz niech nadal będzie przykładem

Hierarcha przewodniczył Mszy św. w 35. rocznicę śmierci biskupa Herberta Bednorza.

11 kwiecień 2024

Śp. ks. Ernest Mosler

Z przykrością zawiadamiamy, że w wieku 58 lat, w 33. roku kapłaństwa...

10 kwiecień 2024

Abp Galbas: To nie śmierć rozdziela ludzi, ale brak pamięci i brak miłości

Metropolita katowicki przewodniczył Mszy św. w kościele garnizonowym pw. św. Kazimierza w...

10 kwiecień 2024

Obradowała Rada Kapłańska

Spotkanie odbyło się we wtorek 9 kwietnia w Kurii Metropolitalnej w Katowicach...

09 kwiecień 2024

Abp Galbas: trzy warunki spełniania woli Bożej

Metropolita katowicki przewodniczył Mszy św. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Eucharystia rozpoczęła diecezjalne rekolekcje...