- Jesteśmy bardzo wdzięczni pracownikom Katedry Homiletyki KUL, księdzu prof. Stanisławowi Dykowi oraz księdzu dr. Michałowi Klementowiczowi za to, że zgodzili się połączyć ideę konferencji naukowej z ideą Klubu Społeczeństwo, którą propaguje nasze Stowarzyszenie – mówił dr Michał Kosche, przewodniczący katowickiego oddziału „Civitas Christiana”.

Dr Kosche zaznaczył, że podczas całej konferencji prelegenci z różnych krajów Europy oraz USA podejmowali się zadania polegającego na przybliżeniu odmiennych aspekty przepowiadania, czyli homilii pod kontem poruszanych w nich spraw społecznych.

W czasie konferencji skupiono się m.in. na kwestiach politycznych w przepowiadaniu homiletycznym, tematach socjalnych, zagrożeniach współczesnej cywilizacji czy uwarunkowaniach społecznych przepowiadania. Nie zabrakło także tematów związanych ze społecznym nauczaniem Kościoła, które ma miejsce podczas stanowych pielgrzymek kobiet i mężczyzn do Piekar Śląskich.

Międzynarodowa konferencja została zorganizowana w Bibliotece Śląskiej przez Klub Społeczeństwo Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Skupia się on przede wszystkim na organizowaniu wydarzeń dotykających spraw społecznych w odniesieniu do nauczania Kościoła.