Tegoroczni uczestnicy kursu psałterzystów pochodzą z różnych części archidiecezji katowickiej. Są z Katowic, Tychów, Mikołowa, Czerwionki-Leszczyn, ale także z Brzeźc czy Raszczyc. Podczas nabożeństwa modlili się m.in. o to, by Bóg „udzielił im łaski godnego pełnienia zadań w świętej liturgii Kościoła, a wszystkim na niej zgromadzonym pozwalał na wyrażenie śpiewem żaru serca”.

- Człowiek, który przystępuje do ołtarza, osoba, która chce śpiewać psalm niech nie boi się emocji i szczerego oddania swojego głosu temu, który jest Miłością – mówił do absolwentów kursu psałterzystów ks. Wiesław Hudek, przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej. – Życzę Wam, abyście stojąc przy ambonie i pełniąc posługę psałterzysty zostali przez Jezusa rozpoznani, abyście poczuli Jego miłość i to, jak bardzo Jemu na każdej i każdym z Was zależy – dodał.

W słowie skierowanym do psałterzystów życzył im, aby „przez ich śpiew zgromadzeni w kościele na modlitwie poznawali Boga, odczuwali Jego miłość i przekazywali ją innym”.

Kurs psałterzystów został zorganizowany przez członków Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej. Jest jego kolejna edycja, a organizatorzy zapowiadają następne, gdyż widzą potrzebę fachowego przygotowania wiernych do pełnienia posługi psałterzysty.