Abp Wiktor odniósł się do zebranych z nadzieją, że istniejąca Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia „poprawi jakość życia mieszkańców miast i gmin”. – Powstała służebna struktura, którą państwo powinni wypełniać treścią. Konstruktywną i pozytywną, której celem działania niech będzie dobro wspólne. To właśnie dobro jest racją uzasadniającą nie tylko powstanie metropolii, ale i jej istnienie w konkretnym kontekście społecznym – powiedział metropolita katowicki na początku spotkania.

Zwracając się do przedstawicieli miast i gmin wyraził prośbę i zachętę do „szukania tego, co łączy, co jest racjonalne i słuszne oraz do przyjmowania za swoją perspektywę metropolitalną”. Abp Skworc odniósł się także do orędzia papieża Franciszka na Światowy Dzień Pokoju. – Każdy kierujący się zasadą dobra wspólnego powinien powiedzieć: „ufam tobie i wierzę z tobą” w możliwość współpracy dla realizacji wspólnego dobra – mówił poruszając jeden z warunków służących realizacji celów metropolii, a którym jest społeczny pokój.

Każdy z uczestników spotkania otrzymał także opracowany przez ks. Arkadiusza Wuwera na podstawie encykliki „Laudato si” papieża Franciszka „Metropolitalny Dekalog Samorządowy”. Autor opracowania podkreślił, że metropolia ma dwa zadania, które powinny być równolegle realizowane. – Pierwsze polega na wzmacnianiu więzi wewnętrznych. Na tworzeniu coraz ściślejszych związków. Równolegle metropolia ma stawać się metropolią w rozumieniu europejskim czy światowym. Czyli ma stawać się mocnym punktem na mapie Europy. Wskazał, że zadania te nie są z pewnością łatwe. Wyraził także nadzieję, że opracowany dokument może być pomocą w realizacji tych celów. Wśród zasad, które opracował znalazły się m.in. postulaty dotyczące właściwego ustawodawstwa, długowzroczności władzy, realizmu politycznego, ciągłości polityki, która powinna być zdrowa zapewniająca kontrolę społeczną i cechująca się dialogiem i transparentnością w procesach decyzyjnych.

Podczas spotkania głos zabrał także Grzegorz Kwitek, członek zarządu GZM zauważając, że „wszyscy starają się realizować cele, którym ma służyć powstała metropolia”. – Metropolię budujemy nie tylko dla nas, ale także dla przyszłych pokoleń – podkreślał natomiast prezydent Katowic Marcin Krupa. – Dobrze, że poza naszą pracą na rzecz metropolii, mamy także okazję do skorzystania z pomocy naszych duchownych. Kościół ma do odegrania pewną rolę w społeczeństwie i za nią też dziękujemy – dodał.

- Jesteśmy wdzięczni za te spotkania. Także za wskazówki, które dostajemy. Mamy swoje problemy, ale musimy je rozwiązywać (…). Takie spotkania jak to, są próbą przeciwdziałania złym trendom, które dzieją się w naszym otoczeniu – mówił podczas spotkania Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic.

Wielkanocne śniadanie przedstawicieli miast i gmin z abp. Wiktorem Skworcem ma wieloletnią tradycję. Początkowo gromadzili się na nim przedstawiciele samorządów tworzących Górnośląski Związek Miast. Obecnie rozszerzyło ono swoją formułę o przedstawicieli gmin i miast tworzących Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Spotkanie jest także okazją do wymiany doświadczeń oraz refleksji nad nauczaniem społecznym Kościoła.

Najnowsze

08 czerwiec 2023

Centralna procesja Bożego Ciała

Ulicami Katowic przeszła procesja teoforyczna.

02 czerwiec 2023

Komunikat Kurii Metropolitalnej

Pierwsze zmiany personalne podjęte przez arcybiskupa Adriana Galbasa SAC.

31 maj 2023

Życzenia i gratulacje

List gratulacyjny abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, do abp. Adriana...

31 maj 2023

Zapraszam Was do wspólnej drogi!

Słowo Arcybiskupa Metropolity Katowickiego

31 maj 2023

Nowy Arcybiskup Metropolita Katowicki

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce.

31 maj 2023

Podziękowania abp. Wiktora Skworca

Po odczytaniu komunikatu Nuncjatury Apostolskiej, emerytowany już biskup katowicki, skierował słowo podziękowania...