Przewodniczył jej bp Grzegorz Olszowski. Zebranym przypomniał, że „wolność to nie samowola”.

Bp Grzegorz Olszowski rozpoczynając homilię nawiązał do fragmentu z Księgi Rodzaju o Bożym Duchu, który unosił się nad wodami tuż po stworzeniu świata. - Wyobrażam sobie, że ten Boży Duch unosi się teraz nad wodami Zalewu Rybnickiego. Ten Boży Duch chce wypełnić każdego z nas – mówił.

{Play}

Nawiązując do liturgii słowa, biskup przypomniał słowa św. Pawła „ku wolności wyswobodził nas Chrystus”. – Wolność to nie samowola. Mamy kontakt z wodą, żeglowaniem. Jak ważne są zasady, do których musimy się stosować, żeby nie narazić siebie i innych na niebezpieczeństwo! Ale na wodzie trzeba się też czasem natrudzić, kiedy wiatr jest przeciwny, fale ogromne. Do samego końca trzeba płynąć, być czujnym, żeby nie utracić tego, co naprawdę najważniejsze. Chrystus wyswobodził nas ku wolności i dał nam zasady. I cała mądrość, tak jak mądrość w żeglowaniu, polega na tym, żebyśmy stosowali się do zasad. A najważniejsza zasada brzmi: miłuj bliźniego jak siebie samego. Jeśli siebie nie umiłuję Bożą miłością, to drugi człowiek zawsze będzie dla mnie zagrożeniem – powiedział.

Sławomir Walento, prezes Oddziału Rejonowego WOPR w Rybniku stwierdza, że podczas tej Eucharystii modli się przede wszystkim o bezpieczeństwo. – Żeby ludzie nie lekceważyli wody. Mam nadzieję, że wakacje będą bezpieczne, że ludzie będą szanowali przykazania, regulaminy – dodaje.

- Od 11 lat, od kiedy sprawowana jest Msza na wodzie, w rybnickim akwenie nie doszło do żadnego utonięcia, choć od początku swojego istnienia zbiornik pochłonął prawie 100 ofiar – dopowiada ratownik Andrzej Błaszkiewicz.

Mszy św. towarzyszyło hasło „Na wodzie w mocy Ducha”, które nawiązywało do tematu przeżywanego obecnie roku duszpasterskiego. Przy ołtarzu oprócz zbudowanym na dwóch połączonych łódkach obok bp Olszowskiego stanęli ks. Grzegorz Jagieł, inicjator Ecuahrystii na rybnickim akwenie oraz ks. Andrzej Piszczek, proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Rybnickiej Kuźni.

Msze św. na wodzie odbywają się od 12 lat. Zainicjował je ks. Grzegorz Jagieł, proboszcz parafii św. Jana Nepomucena w Chwałęcicach. Corocznie gromadzą one kilka tysięcy wiernych przede wszystkim miłośników żeglarstwa oraz sportów wodnych.