{Play}

Dokumenty wymagane przy procesie rekrutacji:

  1. własnoręcznie napisane podanie z motywacją swojej decyzji, skierowane do Rektora WŚSD (papier biały, gładki, format A4)
  2. życiorys w formie opisowej (nie CV), uwzględniający zwłaszcza aspekt religijny
  3. odpis aktu urodzenia
  4. świadectwo chrztu (świeżej daty, z adnotacją na temat bierzmowania)
  5. świadectwo moralności od własnego proboszcza
  6. opinia katechety (dla osób, które ukończyły w tym roku katechezę w szkole średniej)
  7. świadectwo ukończenia szkoły średniej (odpis lub kopia – oryginał do wglądu)
  8. zaświadczenie maturalne (odpis lub kopia – oryginał do wglądu)
  9. świadectwo ukończenie katechezy w zakresie szkoły średniej
  10. fotografia legitymacyjna

Więcej informacji - seminarium.katowice.pl.