Podczas Eucharystii w katowickiej katedrze miało miejsce pobłogosławienie sztandaru Stowarzyszenia Polskiej Sztuki Walki „Signum Polonicum”. Na sztandarze znalazły się m.in. słowa: „Bóg, Honor, Ojczyzna, Tradycja”.

– Na waszym sztandarze napisaliście: „Bóg, Honor, Ojczyzna i Tradycja”. Niech te słowa prowadzą was przez życie, aby wasze słowa, czyny, codzienne zaangażowanie, świadczyły o tym, że Bóg stoi na pierwszym miejscu, że w sercu nosicie honor, że Ojczyzna jest waszą matką, a przywiązanie do tradycji, tej dobrej i świętej, niech będzie zawsze dla was trwałym wyznacznikiem codziennych wyzwań – mówił ks. Łukasz Gaweł, proboszcz katowickiej katedry.

Nawiązując do odczytanej Ewangelii stwierdził, że „skierowanie spojrzenia na dobra materialne przysłoniły bogaczowi spojrzenie na Tego, który jest Pierwotnym Dobrem”. – Zabrakło otwartego spojrzenia, zabrakło przygotowanego serca – dodał.

Ks. Gaweł zauważył, że podążanie za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością i łagodnością to szlak, który prowadzi do bycia człowiekiem Bożym. – To jest tradycją tych, którzy Chrystusa wybrali jako swojego Pana, Władcę i Przewodnika w kierunku wieczności – powiedział.

– Bądźmy Jego rycerzami o prawych, głębokich, wierzących i pałających miłością sercach – mówił ks. Gaweł do zebranych w katedrze, zwracając się w sposób szczególny do członków „Signum Polonicum”.

„Signum Polonicum” to organizacja powstała w 1986. Jej celem jest kultywowanie polskich tradycji orężnych. Stowarzyszenie skupia się na odtwarzaniu staropolskiej sztuki walki, szczególnie sztuki walki polską szablą husarską.