Uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem bp. Adama Wodarczyka była centralnym punktem obchodów jubileuszu 10-lecia istnienia szpitala oo. Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach-Bogucicach. W homilii podkreślał rolę aniołów w życiu wierzących.

– Współczesny człowiek potrzebuje przypomnienia prawdy, że w tym świecie, w którym żyjemy nie jesteśmy osamotnieni. Bóg daje nam swoich aniołów, jako orędowników, jako tych, którzy stają się naszymi przewodnikami – powiedział bp Wodarczyk.

Przywołał także nauczanie ojców Kościoła na temat aniołów. Bp Wodarczyk wymienił m.in. Augustyna, Bazylego oraz Orygenesa, którzy to wypowiadali się na temat aniołów. – Musimy pamiętać, że anioł to funkcja – mówił, cytując św. Augustyna. – Każdy wierny ma u swego boku anioła jako opiekuna i stróża, by prowadził go do życia, które się nie kończy, do życia, które jest pełne chwały – zacytował św. Bazylego.

Odnosząc się do posługi jaką pełnią oo. Bonifratrzy, pomocniczy biskup archidiecezji katowickiej podkreślił, że podobnie jak nasi Aniołowie Stróżowie, „tak i oni są nam dani przez Boga, aby służyli nam swoją pomocą”.

Po zakończonej Eucharystii przekazano słowa wdzięczności za 10 lat działalności szpitala. – Nie sposób jest wymienić wszystkich, dzięki którym jest możliwe działanie tego miejsca. Bo wszystkie te osoby tworzą łańcuch życzliwości i zaangażowania – to słowa, które prowincjał Bonifratrów br. Łukasz Dmowski skierował do zebranych w kaplicy w Bogucicach.

– Gdy wejdziemy do szpitala Bonifratrów i zobaczymy statystyki, ilu osobom udzielono tu pomocy, ile osób wyleczono, ile było narodzin w tym szpitalu, ile zainwestowano w sprzęt… to widzimy ile czasu minęło, ile determinacji (…) i ile serca w to miejsce włożono – powiedział Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Słowa wdzięczności skierowała również do obecnych w kaplicy Wioletta Niemiec, prezes zarządu szpitala. – Ten szpital jest niesamowity w swej atmosferze. Wszyscy są tutaj dobrze przyjęci i za to serdecznie dziękuję – mówiła.

Początki szpitala oo. Bonifratrów w Katowicach sięgają 1874. Pierwotnie był przeznaczony dla górników zatrudnionych w okolicznych kopalniach oraz miejscowej ludności. Bonifratrzy prowadzili szpital do 1939. Po II wojnie światowej szpital został upaństwowiony. Po usilnych staraniach wrócił do zakonu w 2009.