Zagadnień duszpasterskich oraz rozstrzygnięć praktycznych związanych z instytucjami archidiecezjalnymi dotyczyło spotkanie księży dziekanów archidiecezji katowickiej, któremu przewodniczył abp Wiktor Skworc.

Metropolita katowicki w krótkim wprowadzeniu przedstawił dziekanom zarys programu duszpasterskiego na najbliższe trzy lata. – W centrum stawiamy Eucharystię (…). Posługujemy się metodologią papieża Benedykta XVI. Chcemy skupić się wokół Eucharystii jako tajemnicy wyznawanej, tajemnicy celebrowanej oraz tajemnicy posłania i świętowania – mówił.

Podkreślił, że program duszpasterski Kościoła w Polsce powstaje we współpracy z dyrektorami wydziałów duszpasterskich poszczególnych polskich diecezji i jest on poważnym wyzwaniem, które należy aplikować nie tylko wiernym, ale również sobie.

Nawiązując do niedziel wolnych od handlu, zauważył potrzebę weryfikacji godzin sprawowania Eucharystii. – Nasi wierni często wyjeżdżają na weekend. Warto w związku z tym przemyśleć porządek Mszy św. w niedzielę, żeby lepiej go dostosować do potrzeb duszpasterskich – powiedział.

Na spotkaniu głos zabrał także ks. Roman Chromy – dyrektor wydziału duszpasterskiego katowickiej kurii – który zachęcał do tego, by włączać wiernych świeckich w programowanie duszpasterstwa. Podkreślał, że zaangażowanie świeckich w pomoc podczas Mszy św. ma niezwykłe znaczenie, gdyż to właśnie Eucharystii jest kluczem do budowania wspólnoty.

Z kolei ceremoniarz archidiecezjalny - ks. dr Grzegorz Śmieciński - podkreślił w swoim wystąpieniu, że trzyletni program duszpasterski nt. Eucharystii zachęca nas do większego zaangażowania się w celebrację Eucharystii. – Trzeba nam wrócić do fundamentów, by przypomnieć sobie i innym istotne elementy liturgii, by gorliwie i pobożnie celebrować misteria naszej wiary – mówił.

Na wyzwania, jakie stawia przed wiernymi liturgia zwrócił także uwagę abp Wiktor Skworc. – Pielęgnujmy części stałe po łacinie. W Polsce zapomnieliśmy o łacinie. Warto uczyć przynajmniej części stałych w języku Kościoła – powiedział. Podkreślił również konieczność udziału wiernych w liturgii słowa. – Dążmy do tego, by w naszych kościołach czytały osoby dorosłe – stwierdził.

Podczas spotkania księża dziekani mieli okazję zapoznać się z najnowszą ofertą Księgarni świętego Jacka. – Naszym zadaniem jest ukazywanie dziedzictwa wiary i misji ewangelizacyjnej Kościoła w kontekście współczesnych potrzeb. Chcemy robić to na miarę XXI w. – powiedział dk. Tadeusz Cieślik, który od kilku miesięcy kieruje wspomnianą instytucją.

Podczas spotkania poruszano również bieżące sprawy materialne archidiecezji. Rozmawiano na temat koniecznych remontów prowadzonych w domach rekolekcyjnych oraz o większym zaangażowaniu duchownych w pomoc bratnią, dzięki której wsparcie otrzymują księża emeryci.

Abp Skworc mówił także o powołanej na ostatnim zebraniu plenarnym KEP Fundacji św. Józefa, której celem i zadaniem będzie wspomaganie istniejących inicjatyw i podejmowanie nowych działań na rzecz różnorakiej pomocy osobom skrzywdzonym przez osoby duchowne.

Spotkania księży dziekanów odbywają się kilka razu w roku. Ich zadaniem jest zapoznanie się z bieżącymi działaniami duszpasterskimi podejmowanymi w archidiecezji. Są one również okazją do wymiany doświadczeń oraz omówienia aktualnych tematów związanych z funkcjonowaniem lokalnego Kościoła.

Najnowsze

20 lipiec 2024

Abp Adrian Galbas u Karmelitów Bosych w Czernej

Metropolita katowicki przewodniczył Mszy św. i wygłosił homilię podczas 26. Ogólnopolskiego Spotkania...

14 lipiec 2024

Abp Galbas: Człowiek, który nie odpoczywa, coraz słabiej widzi sens tego co robi

Pszczelarze z archidiecezji katowickiej spotkali się na Mszy św. polowej na polanie...

12 lipiec 2024

Kondolencje i modlitwa

Abp Adrian J. Galbas SAC przekazuje kondolencje rodzinie zmarłego górnika KWK Rydułtowy...

07 lipiec 2024

Piękna modlitwa odrzuconych

Homilia abp. Adriana Galbasa, wygłoszona 7 czerwca w Raszczycach podczas Eucharystii z...

06 lipiec 2024

Nigdy nie tracić nadziei

Homilia abp. Adriana Galbasa wygłoszona 6 czerwca na Jasnej Górze podczas 59...

02 lipiec 2024

Abp Galbas w Tuchowie: Bez miłości nasze apostolstwo będzie bezduszne

Metropolita katowicki przewodniczył Mszy św. odpustowej w Bazylice pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi...