Mszę święta barbórkową odprawił metropolita katowicki w kościele św. Marii Magdaleny w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach. W homilii odniósł się do bieżących wyzwań branży górniczej, przypomniał wartość Eucharystii i odzyskanej niedzieli.

W homilii nakreślił kontekst tegorocznych obchodów barbórkowych przypominając, że odbywają się one w roku szczególnych rocznic: w 100-lecie wybuchu I Powstania Śląskiego i 40. rocznicę spotkania mieszkańców Górnego Śląska i Zagłębia z Janem Pawłem II na Jasnej Górze. – Impulsem do wybuchu pierwszego powstania były wydarzenia na kopalni Mysłowice z 15 sierpnia 1919 roku – podkreślił abp Skworc. – Tego dnia oddział niemieckiej straży granicznej otworzył ogień do górników domagających się należnego im wynagrodzenia za pracę – kontynuował. W konsekwencji tamtych wydarzeń zginęło siedmiu górników, dwie kobiety i trzynastoletni chłopiec.

W nawiązaniu do słów Jana Pawła II skierowanych do Ślązaków na Jasnej Górze 40 lat temu stwierdził, że krajobraz Górnego Śląska się zmienił. Nadal jednak to wieże kopalnianych szybów – „nawet jeśli niektóre są już dziś pomnikami poprzemysłowej architektury” – i wieże kościelne „wyznaczają rytm modlitwy i pracy” na Górnym Śląsku – powiedział metropolita katowicki.

Diagnozując obecną sytuację branży górniczej stwierdził, że kończący się rok w przeciwieństwie do dwóch poprzednich nie jest łatwy. – Wpływ na to mają zarówno konsekwencje wynikające z polityki klimatycznej UE, w tym obserwowane wycofywanie się przemysłu hutniczego z Europy, jak i spadające ceny węgla na rynkach światowych – wyliczał kolejno metropolita katowicki.

Dodał też, że „nie bez znaczenia są również trudne warunki, w jakich prowadzona jest eksploatacja w naszych kopalniach, istotnie wpływające na koszty wydobycia”. Myśląc z troską o przyszłości branży górniczej wskazał na Program dla górnictwa węgla kamiennego podkreślając, że górnictwo powinno być rentowne, efektywne i nowoczesne.

Górnikom wskazał na wiarę i umiłowanie Eucharystii św. Barbary, ich patronki. Zwrócił uwagę, że  w sztuce sakralnej przedstawiana jest ona często „na tle wieży, miejsca jej męczeństwa, z mieczem w jednej i kielichem mszalnym w drugiej ręce”. Te atrybuty – wyjaśniał – wskazują na źródła własnej świętości, bo to „wierność Bogu i Eucharystia uczyniły ją świętą”. Dodał tez, że św. Barbara – męczennica wieży – „zna na wskroś trudną i niebezpieczną rzeczywistość przebywania w niewielkiej zamkniętej przestrzeni”.

Górnikom podziękował nie tylko za trud, ale i owoc ich pracy: energię elektryczną i ciepło oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Ponadto wyraził wdzięczność, że nadal razem z rodzinami uczestniczą w niedzielnej Mszy św. – „wielkiej tajemnicy naszej wiary”. Jednocześnie prosił ich, by „w tym Adwencie stawali się coraz bardziej ludźmi komunii – solidarnej wspólnoty z Bogiem i bliźnimi” i dalej strzegli niedzieli jako „dnia Pańskiego, dnia Zmartwychwstania Chrystusa, dnia Eucharystii”.  

W nawiązaniu do odczytanego fragmentu Ewangelii zachęcił ich także, by słów Chrystusa o czuwaniu nie odnosili wyłącznie do przestrzegania przepisów BHP. – Nade wszystko czuwajcie i zachowujcie przepisy dotyczące bezpieczeństwa życia (…). Są nimi Boże przykazania, a wśród nich pierwsze: „Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną” i kolejne: „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił” – mówił metropolita katowicki.

Wyraził nadzieję, że czasy niedzielnej pracy górników bezpowrotnie minęły. – Górnicy przez dziesiątki lat byli pozbawieni wolnej niedzieli – przypomniał w homilii. – Kraj potrzebował dewiz, dlatego bezwzględnie eksploatowano człowieka i zasoby, o środowisku naturalnym nie wspominając. Dlatego u Matki Boskiej Piekarskiej – Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej – wołaliśmy odważnie: niedziela jest Boża i nasza! – zaznaczył metropolita katowicki. O niedzieli mówił jako o dniu „ofiarowanym nam przez Boga do świętowania”, który ma służyć do „uzdrowieniu relacji człowieka z Bogiem, z samym sobą, z rodziną, ze światem”. – Niedziela to nie przywilej dla bogatych, ale prawo wszystkich (…), to wartość niesprzedawalna, a państwo powinno ją chronić prawem jako fundamentalne społeczne spoiwo, jak świętość – przekonywał abp Skworc.

Msza święta barbórkowa z kościoła Marii Magdaleny była transmitowała przez TV Polonia, TVP 3 Katowice oraz Radio eM Katowice.

Ks. Rafał Skitek