Z przykrością zawiadamiamy, że w niedzielę 5 stycznia zmarł ks. Henryk Foik proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brzezinach Śląskich.

Jego pogrzeb odbędzie się w sobotę, 11 stycznia 2020 roku, w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brzezinach Śląskich:

  1. o godz. 8:30 - czuwanie modlitewne przy zmarłym,
  2. o godz. 11:00 - Msza Święta pogrzebowa.

Wieczny opoczynek racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

Urodził się 9 września 1964 roku w Bytomiu, w rodzinie robotniczej Rudolfa i Róży z domu Kral. Ojciec był górnikiem, matka zajmowała się domem. Ochrzczony został 27 września 1964 roku w kościele Matki Bożej Różańcowej w Świętochłowicach-Chropaczowie. Najpierw tam uczęszczał do szkoły podstawowej, a następnie z rodziną przeprowadził się do Żor. Po ukończeniu żorskiej Szkoły Podstawowej nr 4, podjął naukę w Technikum Mechanicznym w Rybniku, gdzie zdał egzamin maturalny. W parafii angażował się w Ruch Oazowy. Grał na gitarze, interesował się turystyką, należał do PTTK.
Po zdaniu egzaminu dojrzałości w 1984 roku, został przyjęty do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Był człowiekiem dobrym, radosnym, uczynnym, życzliwym, chętnie pomagającym. Jako kleryk angażował się w pracę z młodzieżą, zwłaszcza jako animator podczas rekolekcji oazowych i Dzieci Maryi. Pomagał przy budowie kościoła parafialnego. Pod kierunkiem Ks. Bp. Bernackiego napisał pracę magisterską z teologii moralnej na temat: Przygotowanie do małżeństwa w świetle adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Familiaris Consortio”. Święcenia diakonatu otrzymał 2 kwietnia 1989 roku w Dębowcu, a 12 maja 1990 roku z rąk Biskupa Damiana Zimonia święcenia prezbiteratu w katowickiej katedrze Chrystusa Króla.
Pracę duszpasterską rozpoczął od zastępstw wakacyjnych w Dąbrówce Wielkiej i Ogrodzonej oraz w parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach. Pierwszą placówką wikariuszowską Księdza Henryka była parafia św. Bartłomieja w Bieruniu Starym (1990-1995), gdzie był także moderatorem rejonowym Ruchu Światło-Życie i Służby Liturgicznej. Następnie posługiwał jako wikariusz w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach (1995-1998), św. Antoniego w Chorzowie (1998-2002), Krzyża Świętego w Mysłowicach (2002-2005), św. Marii Magdaleny w Chorzowie Starym (2005-2008). Jako wikariusz i proboszcz katechizował w szkołach przez 21 lat.
Dnia 22 listopada 2008 roku został ustanowiony administratorem, a w kolejnym roku proboszczem, parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brzezinach Śląskich. Był kapelanem Domu Pomocy Społecznej w Piekarach Śl. i wicedziekanem dekanatu piekarskiego. Opieką duchową otaczał wspólnotę małżeństw Equipes Notre Dame. Był wielkim czcicielem świętych. W parafii zgromadził liczne relikwie, zwłaszcza tych świętych i błogosławionych, którzy byli czcicielami Najświętszego Serca Pana Jezusa. Był wrażliwy na piękno. Miał niesłychane poczucie humoru.
Zmarł po ciężkiej chorobie 5 stycznia 2020 w 55 roku życia i 29 roku kapłaństwa. Został pochowany 11 stycznia na cmentarzu parafialnym w Brzezinach Śląskich.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.