Z przykrością zawiadamiamy, że zmarła Łucja Rzytka, l. 90,
matka śp. ks. Krzysztofa Rzytki,
pochodzącego z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i Świętego Jana Bosko
w Katowicach-Piotrowicach, a pracującego ongiś w diecezji Bielsko-Żywieckiej..

Jej pogrzeb odbędzie się w sobotę, 1.02 br. o godzinie 10:00
w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i Świętego Jana Bosko w Katowicach - Piotrowicach.

Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj jej świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.