Z przykrością zawiadamiamy, że w poniedziałek 10 lutego, w Domu Św. Józefa w Katowicach – w 90 roku życia i w 64 roku kapłaństwa zmarł ks. Tadeusz Orszulik emerytowany proboszcz parafii św. Klemensa w Lędzinach.

Ceremonie pogrzebowe odbędą się w czwartek 13 lutego 2020 r. w Lędzinach:

  1. godz. 12.00 – modlitwa różańcowa, potem I stacja pogrzebu w kościele św. Klemensa,
  2. godz. 14.00 – Msza św. pogrzebowa w kościele św. Anny.

Wieczny opoczynek racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

Urodził się 3 grudnia 1930 r. w Nowym Bytomiu w rodzinie Jana i Heleny z domu Nawa. Ochrzczony został 11 grudnia 1930 r. w parafii św. Pawła w Nowym Bytomiu, tam też przyjął w 1943 r. sakrament bierzmowania. Miał sześcioro rodzeństwa, cztery siostry i dwóch braci.
Od roku 1937 do wybuchu wojny uczęszczał do Szkoły podstawowej nr 2 w Nowym Bytomiu, podczas okupacji uczęszczał do niemieckiej szkoły podstawowej, którą ukończył w 1944 r. Po wojnie był uczniem Państwowego Gimnazjum i Liceum w Wirku, gdzie ukończył 4 klasy gimnazjalne. Dalszą naukę, od 1949 r. do złożenia egzaminu dojrzałości w 1951 r., kontynuował w Szkole Ogólnokształcącej Męskiej stopnia podstawowego i licealnego w Chorzowie Batorym.
W 1951 został przyjęty do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Dnia 16 czerwca 1956 r. przyjął w Krakowie z rąk bp. Franciszka Jopa święcenia diakonatu; święceń prezbiteratu udzielił mu bp Zdzisław Goliński 24 czerwca 1956 r. w katedrze w Katowicach.
Ks. Tadeusz Orszulik był wikariuszem w parafiach: Przemienienia Pańskiego w Bobrownikach Śląskich (1956-1957), Trójcy Przenajświętszej w Piekarach Śląskich – Szarleju (do 1959), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach (do 1962), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chorzowie Batorym (do 1965), Św. Stanisława Kostki w Katowicach-Giszowcu (do 1969) oraz Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu Śl. – z poleceniem pracy duszpasterskiej „nieco usamodzielnionej” w rejonie wokół kaplicy cmentarnej (do 1970).
Z dniem 27 sierpnia 1970 r. został mianowany rektorem kościoła św. Klemensa w Lędzinach, a 7 lipca 1985 r. – proboszczem erygowanej przy tym kościele parafii. Dzięki jego staraniom został wybudowany nowy kościół w Lędzinach-Górkach, przy którym została utworzona parafia świętych Apostołów Piotra i Pawła.
W 1997 r., po osiągnięciu wieku emerytalnego, złożył rezygnację z urzędu proboszcza i z końcem sierpnia tego roku przeszedł na emeryturę. Zamieszkał w Domu Św. Józefa w Katowicach. Zmarł 10 lutego 2020 r. w Domu Św. Józefa w 90. roku życia i 64. roku kapłaństwa. Ceremonie pogrzebowe odbyły się 13 lutego 2020 r. w kościołach parafialnych św. Klemensa i św. Anny Lędzinach; został pochowany na cmentarzu parafii św. Anny.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.