Z przykrością zawiadamiamy, że zmarła Siostra Antonia Ossowska CSSE – elżbietanka, wieloletnia kancelistka Parafii Mariackiej w Katowicach.

Jej pogrzeb odbędzie sięw poniedziałek, 23.03.br. o godz. 10.30
w Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
W związku ze stanem epidemicznym prosimy o modlitwę za Zmarłą,
a Księży o sprawowanie w Jej intencji Mszy Świętych w swoich parafiach.
W pogrzebie będą uczestniczyć tylko niektóre siostry ze zgromadzenia.

Msza Święta pogrzebowa z udziałem wszystkich Kapłanów,
przyjaciół, znajomych Siostry i parafian zostanie odprawiona
w Kościele Mariackim w Katowicachpo ustaniu zagrożenia epidemiologicznego.

Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj jej świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.