Z przykrością zawiadamiamy, że w 70. roku życia, 43. roku Chrystusowego kapłaństwa zmarł ksiądz Andrzej Szorek, emerytowany proboszcz Parafii Matki Bożej Piekarskiej w Jastrzębiu-Zdroju - Boryni.

Jego pogrzeb odbędzie się w piątek, 10.04.br. w Parafii Matki Bożej Piekarskiej w Jastrzębiu-Zdroju - Boryni w ścisłym gronie rodziny o godzinie 10.00 na cmentarzu.
W związku ze stanem epidemicznym prosimy o modlitwę za Zmarłego,
a Księży o sprawowanie w Jego intencji Mszy Świętych w swoich parafiach.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.