Z przykrością zawiadamiamy, że w 87. roku życia zmarł Paweł Sitko, ojciec o. Arkadiusza Sitko SVD, który w wielu parafiach naszej Archidiecezji głosił rekolekcje i miał wakacyjne zastępstwa.

Jego pogrzeb odbędzie się w piątek, 24.04.br. w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Katowicach - Piotrowicach o godzinie 11.00 .
W związku ze stanem epidemicznym prosimy o modlitwę za Zmarłego,
a Księży o sprawowanie w Jego intencji Mszy Świętych w swoich parafiach.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.