Z przykrością zawiadamiamy, że 25 lipca zmarł śp. ks. Ludwik Aleksy, emerytowany kapłan diecezji gliwickiej, wyświęcony w 1976 roku w Katowicach.

  • Eksporta w kościele MB Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach we wtorek o godz. 16.00
  • Pogrzeb w parafii MB Częstochowskiej w Tarnowskich Górach - Sowicach w środę o godz. 11.00

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.