Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł śp. Bolesław Łomozik, lat 80, tata ks. Adama Łomozika, rezydenta w parafii Czaniec w diecezji bielsko-żywieckiej, pochodzącego z naszej diecezji - rocznik święceń 1993.

Jego pogrzeb odbędzie się we wtorek, 22.09.br, w Parafii Świętej Marii Magdaleny w Cieszynie.

  • o godz. 15.00 - Msza Święta pogrzebowa.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.