Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł śp. Leon Bożek,  lat 79, ojciec ks. Mirosława Bożka SJ pochodzącego z Parafii Podwyższenia Krzyża św. i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Katowicach-Tysiącleciu Dolnym.

Jego pogrzeb odbędzie się w czwartek, 22.10.2020 r., w Parafii Podwyższenia Krzyża św. i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Katowicach-Tysiącleciu Dolnym:

  • o godz. 12.00 - Msza Święta pogrzebowa.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.