Ze smutkiem informujemy, że zmarł ks. prałat Alojzy Zuber, pochodzący z naszej archidiecezji, długoletni proboszcz parafii śś. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie i kustosz sanktuarium św. Jana Sarkandra na Kaplicówce.

Prosimy o dostosowanie się do poniższego planu uroczystości pogrzebowych:

piątek, 23 października 2020 R.

 • 7.30 Wprowadzenie trumny do kościoła parafialnego p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie.
 • 8.00 Msza św. z udziałem wiernych pod przew. ks. prob. Witolda Grzomby.
 • 8.45 – 9.30 Różaniec w intencji zmarłego, w tym czasie czuwanie przy trumnie.
 • 10.00 Msza święta sprawowana przez kapłanów pod przew. Dziekana Skoczowskiego ks. Ignacego Czadera, bez udziału wiernych.
 • 11.30 Msza święta z udziałem wiernych pod przew. ks. Juliusza Kropacza.
 • 11.30 Msza w Szpitaliku (50 osób) z udziałem wiernych pod przew. ks. Tomasza Gwoździewicza.
 • 11.30 Msza w Wiślicy (65 osób) z udziałem wiernych pod przew. ks. Dariusza Byrskiego.
 • 12.15 – 13.00 Różaniec w intencji zmarłego, w tym czasie czuwanie przy trumnie.
 • 13.15 Odczytanie zamówionych intencji mszalnych, przemówienia i pożegnania przez władze lokalne, grupy parafialne i społeczne.
 • 14.00 Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem bpa Piotra Gregera z udziałem najbliższej Rodziny oraz osób zaproszonych imiennie (nie ma koncelebry z Biskupem – Księża odprawiają o 10.00).
 • Po Mszy świętej wyprowadzenie trumny i przejazd na Stary Cmentarz (najbliższa Rodzina).

.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.