Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł śp. ks. Tadeusz Gregeracki, prezbiter archidiecezji katowickiej (rocznik święceń 1963) pracujący od 1989 roku w Niemczech. Przeżył lat 83, w tym 57 w Chrystusowym Kapłaństwie.

Jego pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, 14 grudnia w Parafii Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Łaziskach Górnych o godz. 10.00.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

Urodził się 30 czerwca 1937 roku w Łaziskach Średnich w rodzinie nauczyciela Antoniego i Cecylii z domu Chrószcz. Nie miał rodzeństwa. Ochrzczony został 11 lipca 1937 roku w kościele parafialnym pod wezwaniem Męczeństwa świętego Jana Chrzciciela w Łaziskach Średnich. W 1939 roku rodzina na pewien czas zamieszkała w Piotrowicach Śląskich, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej oraz przystąpił do Komunii świętej w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Bierzmowania udzielił mu biskup Juliusz Bieniek 17 czerwca 1951 roku. Ukończył Liceum Ogólnokształcące nr 7 w Katowicach – Ligocie, otrzymując świadectwo maturalne w 1956 roku. Po maturze najpierw przez rok pracował w tartaku, a następnie rozpoczął studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Miał zdolności aktorskie i muzyczne: „śpiewak i opowiadacz śląskich wiców, wierszokleta”, dużo czytał, grywał w siatkówkę, pływał.
O kapłaństwie myślał od czternastego roku życia. W 1957 roku zgłosił się do Śląskiego Seminarium Duchownego i rozpoczął kurs wstępny w Tarnowskich Górach. Pracę dyplomową z Nowego Testamentu pt.: „Sylwetka św. Piotra na tle ksiąg kanonicznych i powieści J. Kędziery-Szymon, Syn Jony” napisał pod kierunkiem ks. prof. Władysława Smereki. Święcenia diakonatu przyjął w 1963 roku w Krakowie. Święcenia prezbiteratu otrzymał 23 kwietnia 1963 roku w Katowicach z rąk biskupa Herberta Bednorza. Po święceniach zastępował wikariuszy w parafiach Matki Bożej Różańcowej w Łaziskach Górnych oraz Świętego Augustyna w Lipinach Śląskich.
Pracę duszpasterską rozpoczął jako wikariusz w parafii Świętego Antoniego w Chorzowie (1963-1964). Następnie pracował w parafiach: Świętego Mikołaja w Pstrążnej (1964-1966), Świętego Michała Archanioła w Ornontowicach (1966-1970), Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Katowicach - Szopienicach (1970-1973), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rudzie Śląskiej - Bykowinie (1973-1978), Świętego Jacka w Katowicach – Ochojcu (1978 -1980), Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chorzowie – Batorym (1980-1982), Matki Bożej Szkaplerznej i świętego Piusa X w Jejkowicach (1982-1983), Świętego Wojciecha w Mikołowie (1983-1985), Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju (1985-1989). Pracę proboszczowską napisał na temat „Rola opinii publicznej w oparciu o dekret – De pastorali episcoporum munere in Ecclesia”. W 1989 roku wyjechał do Niemiec. Przez wiele lat przebywał i pracował w Bremie w diecezji Osnabrück. Był duszpasterzem w Domu Spokojnej Starości świętego Michała w Bremie. Doraźnie pomagał duszpastersko w Polskiej Misji Katolickiej w Bremie, zwłaszcza jako spowiednik.
Zmarł 5 grudnia 2020 roku w Bremie w 84 roku życia i w 58 roku kapłaństwa. Jego pogrzeb odbył się w parafii Matki Bożej Różańcowej w Łaziskach Górnych. Został pochowany na cmentarzu parafialnym.
Źródło: Archiwum Kurii Metropolitalnej w Katowicach

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.