Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 27.12.2020, w wieku 77 lat zmarł śp. Zbigniew Kocjan, ojciec pochodzącego z Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach o. Krzysztofa Kocjana OP, posługującego aktualnie w Witebsku na Białorusi.

Jego pogrzeb odbędzie się w Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach, przy ul. Granicznej 26, w czwartek 31.12.2020 o godz. 13.00. Pochowany zostanie na cmentarzu przy ul. Francuskiej.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.