Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł śp. ks. Jan Froelich, pochodzący z parafii pw. Matki Boskiej Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach. Przeżył 65 lat, w tym 39 w Chrystusowym Kapłaństwie.

Msze św. pogrzebowe odbędą się:

  • w piątek, 8 stycznia w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bierach o godz. 16.30.
  • w sobotę, 9 stycznia w Parafii Znalezienia Krzyża Świętego w Wiśle Głębce o godz. 14.00.


Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.