Z przykrością zawiadamiamy, że zmarła śp. Kunegunda Krzoska, lat 90, siostra śp. księdza Stanisława Krzoski, byłego proboszcza Parafii Świętego Wawrzyńca w Chorzowie oraz wieloletnia gospodyni w tej parafii.

Jej pogrzeb odbędzie się w piątek, 5 marca br., o godz. 10.00 w Parafii Świętego Wawrzyńca w Chorzowie. Pochowana zostanie na cmentarzu Parafii Świętej Jadwigi Śląskiej w Chorzowie.

Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.