Z przykrością zawiadamiamy, że 27 kwietnia 2021 roku, w 81. roku życia i 54. roku kapłaństwa zmarł emerytowany proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Radlinie - Biertułtowach i były prepozyt Kapituły Katedralnej Katowickiej ks. prał. Alfred Wloka.

Jego pogrzeb odbędzie się w sobotę, 1 maja br. w parafii Wniebowzięcia NMP w Radlinie – Biertułtowach o godz. 11.00. O godz. 10.30 różaniec za zmarłego.

W tym samym dniu w katedrze w Katowicach o godz. 12.00 zostanie odprawiona Msza święta w jego intencji.

Post scriptum:
Zważywszy na sytuację epidemiologiczną w kraju, zachęcamy przede wszystkim do modlitwy za zmarłego i odprawienia Mszy Świętej w miejscu swojego przebywania.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

Śp. ks. Alfred Wloka urodził się 26 stycznia 1941 roku w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach w bardzo religijnej rodzinie Wilhelma oraz Marty z domu Walasz. Ojciec był górnikiem w kopalni „Zabrze”, matka zajmowała się domem. Był najstarszym z rodzeństwa, miał siostry: Krystynę i Irenę oraz brata Bernarda. Ochrzczony został 9 lutego 1941 roku w kościele parafialnym pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach, tam też przystąpił do bierzmowania 14 grudnia 1957 roku.
W parafii przez siedem lat był wzorowym i pobożnym ministrantem, a od 1957 roku należał do stowarzyszenia Milicji Niepokalanej. Grał na organach. Katecheta – ks. Stanisław Bista – przedstawiał go jako pracowitego i pilnego, o głębokim życiu wewnętrznym i szczególnym nabożeństwie do Matki Bożej. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Bielszowicach kontynuował naukę w I Liceum Ogólnokształcącym w Rudzie Śląskiej - Wirku, które ukończył w 1960 roku.
Zgłaszając się po maturze do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie napisał: „pragnieniem moim już od lat chłopięcych było i obecnie jest poświęcić się Służbie Bożej w kapłaństwie i oddać się całkowicie Bogu jako narzędzie w Jego rękach”. Podczas formacji w seminarium odbywał dwuletnią służbę wojskową jako saper – miner w Ciechanowie, Kazuniu i Warszawie. Święcenia diakonatu - 12 marca 1967 roku w kaplicy seminarium w Krakowie oraz święcenia prezbiteratu - 4 czerwca 1967 roku w katedrze w Katowicach otrzymał z rąk biskupa Herberta Bednorza.
Po święceniach został najpierw skierowany na zastępstwo wakacyjne do parafii świętej Marii Magdaleny w Radlinie oraz do rodzinnej parafii w Bielszowicach. Jako wikariusz pracował w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wodzisławiu Śl. – Wilchwach (1967-1970). W 1970 roku Biskup Bednorz mianował go swoim kapelanem i osobistym sekretarzem oraz notariuszem Kurii Diecezjalnej (1970-1975). Od 1974 pracował w redakcji Gościa Niedzielnego jako konsultant odpowiedzialny za redagowanie kroniki wydarzeń diecezjalnych. Brał udział w sesjach Pierwszego Synodu Diecezji Katowickiej i jako zastępca gospodarza synodu odpowiadał za sprawy porządkowe na sesjach plenarnych. Od 1975 roku był rektorem kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Gostyni Śląskiej (1975-1978). Przez krótki czas pełnił obowiązki dziekana dekanatu mikołowskiego. W 1975 roku ukończył studia na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, uzyskując tytuł magistra na podstawie pracy zatytułowanej „Duszpasterski charakter wizytacji kanonicznych”.
W 1978 został mianowany wikariuszem – ekonomem, a następnie proboszczem parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Radlinie - Biertułtowach. Urząd ten pełnił przez 29 lat, do emerytury. Podjął renowację kościoła po pożarze, wybudował też dom parafialny i dom sióstr służebniczek. Uczył religii w Szkole Podstawowej nr 18 i Szkole Podstawowej nr 22 oraz Liceum Zawodowym w Biertułtowach. Był pełnomocnikiem Fundacji Ośrodka Dzieci Niepełnosprawnych w Wodzisławiu Śląskim. Wykładał dogmatykę w Studium Katechetycznym w Katowicach.
Przez niemal trzy kadencje pełnił urząd dziekana dekanatu Wodzisław Śląski (1983-1997). Był członkiem Rady do spraw Ekonomicznych Diecezji Katowickiej (1986-2005), Rady Duszpasterskiej Diecezji Katowickiej (1987-1992), Zespołu do spraw przygotowania Pierwszego Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego (1987), członkiem Rady Nadzorczej Księgarni św. Jacka (1996-2011). Był wizytatorem parafii dziekańskich (1998-2011).
Został mianowany kanonikiem honorowym i gremialnym Kapituły Katedralnej Katowickiej (1987-2021), a w 2003 roku został wybrany jej przewodniczącym. Należał do Rady Kapłańskiej Archidiecezji Katowickiej VIII kadencji (2003-2008). W 2003 roku otrzymał od Jana Pawła II nominację na kapelana Jego Świątobliwości. Po czterdziestu latach posługiwania kapłańskiego w 2007 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał przy probostwie parafii w Biertułtowach.

Zmarł 27 kwietnia 2021 roku w 81. roku życia i w 54. roku kapłaństwa. Jego pogrzeb odbył się 1 maja w Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Radlinie - Biertułtowach.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.