Z przykrością zawiadamiamy, zmarł ks. Roman Szekiel, emerytowany proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Kobielicach. Przeżył lat 87, w tym 63 lata w kapłaństwie (23 czerwca obchodziłby koleją rocznicę prezbiteratu).

Jego pogrzeb odbędzie się w piątek, 21 maja br., w  parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Kobielicach:

  • o godz. 10.30 - różaniec w intencji zmarłego,
  • o godz. 11.00 - Msza Święta pogrzebowa.

Post scriptum:
Zważywszy na sytuację epidemiologiczną w kraju, zachęcamy przede wszystkim do modlitwy za zmarłego i odprawienia Mszy Świętej w miejscu swojego przebywania.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

Ks. Roman Szekiel, urodził się 29 grudnia 1933 roku w Kochłowicach w pobożnej rodzinie kowala hutniczego Pawła i Marii z domu Krzemyk. Miał jedną siostrę. Rodzice pomagali przy parafii, ojciec angażował się przy budowie kościoła w Wirku. Chrzest święty otrzymał 7 stycznia 1934 roku w kościele parafialnym Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach. Sakrament bierzmowania przyjął  27 maja 1943 roku w kościele św. Andrzeja Boboli w Wirku, przyjmując imię Henryk. W roku 1940 zaczął uczęszczać do szkoły podstawowej. W tym czasie był w parafii ministrantem. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę w Szkole Ogólnokształcącej stopnia licealnego w Wirku.
Po zdaniu w 1952 roku egzaminu dojrzałości wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po zlikwidowaniu w 1954 roku tego Wydziału studia były kontynuowane w Seminarium Duchownym. Jako alumn pracował przy budowie katedry w Katowicach. Tonsury i święceń niższych udzielił mu w Krakowie wikariusz kapitulny archidiecezji krakowskiej bp Franciszek Jop. Ten też biskup udzielił mu w Krakowie 18 listopada 1956 roku święceń diakonatu. Święcenia prezbiteratu otrzymał z rąk biskupa koadiutora Herberta Bednorza 23 czerwca 1957 roku w katowickiej katedrze.
Jako wikariusz pracował w parafiach: Opatrzności Bożej w Katowicach - Zawodziu (1957-1958), św. Michała Archanioła w Ornontowicach (1958-1960), gdzie był też katechetą w Szkole Podstawowej i Technikum Rolniczym, Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Czechowicach-Dziedzicach (1960-1963), Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach (1963–1966), gdzie powierzono mu także opiekę duszpasterską nad młodzieżą akademicką na terenie tej parafii, Świętego Michała Archanioła w Michałkowicach (1966-1969) i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chorzowie Batorym (1969-1971). Pracę proboszczowską napisał na temat: „Chrzcielnice dekanatu chorzowskiego i świętochłowickiego”.
Dnia 10 września 1971 został mianowany adiutorem proboszcza parafii Przemienienia Pańskiego w Katowicach. Władze wojewódzkie nie wyraziły zgody na mianowanie go proboszczem tej parafii. Kolejną jego placówką duszpasterską była parafia Niepokalanego Serca Maryi w Głożynach (1973-1984). Od 30 sierpnia 1973 roku był tam wikariuszem ekonomem, a od 18 stycznia 1974 roku proboszczem. Potem, od 14 sierpnia 1984 roku, był administratorem parafii św. Michała Archanioła w Goleszowie (1984-1985), a od 21 września tegoż roku proboszczem. 23 kwietnia 1985 roku zlecone mu zostały obowiązki rezydenta w Bazylice Najświętszej Maryi Panny w Piekarach Śląskich.
Z dniem 1 października 1985 roku został mianowany rektorem z tytułem proboszcza rejonu duszpasterskiego w Kobielicach, na terenie parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Brzeźcach. Dokończył budowę kościoła w Kobielicach i wybudował probostwo. Po utworzeniu parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, 29 października 1989 roku, został pierwszym jej proboszczem. Od 1991 roku był też katechetą w Szkole Rolniczej w Pszczynie i od 19 listopada 1997 roku asystentem kościelnym Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Z dniem 28 lipca 2002 roku przeszedł na emeryturę. Zamieszkał na terenie Kobielic.
Zmarł 16 maja 2021 roku w Kobielicach w 88. roku życia i w 64. roku kapłaństwa. Jego pogrzeb odbył się 21 maja w Parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Kobielicach.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.