Z przykrością zawiadamiamy, że zmarła śp. Cecylia Kotisz, l. 81, mama pracującego w Czechach ks. Jacka Kotisza (rocznik święceń 1998).

Jej pogrzeb odbędzie się we sobotę, 30 października 2021 roku o godz. 11.00 w Parafii Ducha Świętego w Rudzie Śląskiej - Czarnym Lesie.

Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj jej świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.