Z przykrością zawiadamiamy, że zmarła śp. Barbara Echolc, lat 67, siostra ks. Aleksandra Wojtali (rocznik święceń 1983), proboszcza parafii Świętego Wawrzyńca w Orzeszu.

Jej pogrzeb odbędzie się 11.01.2022 roku o godz.11.00 w Parafii Świętego Wawrzyńca i Świętego Antoniego w Rudzie Śląskiej - Wirku.

Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj jej świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.