Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł śp. Benedykt Łukoszek, ojciec ks. Jacka Łukoszka (rocznik święceń 1988), proboszcza parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bieruniu Nowym.

Jego pogrzeb odbędzie się w czwartek, 13.01.br. o godz.11.00 w Parafii Świętego Antoniego z Padwy w Rybniku.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.