Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł śp. Jerzy Durłak, ojczym ks. Dariusza Szmidta, wikariusza w parafii MB Nieustającej Pomocy w Katowicach - Szopienicach.

Jego pogrzeb odbędzie się w środę, 18 maja 2022 r. o godz. 12.00 w kościele pw. Św. Marii Magdaleny w Chorzowie Starym.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.