Z przykrością zawiadamiamy, że w 92 roku życia i 66 roku kapłaństwa zmarł ks. Józef Tatarczyk SVD, wujek ks. Witolda Tatarczyka proboszcza w Skrzyszowie, wieloletni kapelan sióstr służebniczek w Skrzyszowie.

Jego pogrzeb odbędzie się w czwartek 11 sierpnia o godz. 10.00 w Skrzyszowie.

Zostanie pochowany na cmentarzu w Jedłowniku.

 

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.