Z przykrością zawiadamiamy, że w wieku 72 lat zmarła śp. Halina BŁASZKIEWICZ, siostra ks. Jerzego URBAŃCA (rocznik święceń 1984), kapelana biskupa seniora diecezji bielsko-żywieckiej, bpa Tadeusza RAKOCZEGO.

Jej pogrzeb odbędzie się w sobotę, 22 października br. w Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Rybniku:
•    o godz. 10.30 - różaniec za Zmarłą,
•    o godz. 11.00 - Msza św. pogrzebowa.

Po Mszy Świętej przejazd na cmentarz komunalny i pochówek.

Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj jej świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.