Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł śp. ksiądz Czesław MĄKA, lat 93, rocznik święceń 1953, emerytowany proboszcz parafii Ducha Świętego w Chorzowie i sędzia Sądu Metropolitalnego w Katowicach.


Jego pogrzeb odbędzie się w czwartek, 29 grudnia br. w parafii Ducha Świętego w Chorzowie:

  • godz. 10.15 – modlitwa różańcowa,
  • godz. 11.00 – Msza św. pogrzebowa.

 

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.


ŚP. KSIĄDZ CZESŁAW MĄKA, urodził się 5 listopada 1929 roku w Szarleju w religijnej rodzinie Rudolfa i Marianny z domu Ceglarskiej. Ojciec był urzędnikiem państwowym. Ochrzczony został 29 listopada 1929 roku w kościele Imienia NMP i Świętego Bartłomieja Apostoła w Piekarach Śląskich. Sakrament bierzmowania otrzymał 10 czerwca 1946 roku w parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach. Miał dwóch młodszych braci.
Uczęszczał do prywatnej szkoły powszechnej im. Adama Mickiewicza w Katowicach. W czasie okupacji kontynuował naukę w szkole niemieckiej. Od marca 1945 roku uczęszczał do Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Adama Mickiewicza w Katowicach, gdzie w 1948 roku zdał egzamin dojrzałości według programu wydziału humanistycznego.
Do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie zgłosił się po maturze. Był spokojny, rozważny, opanowany i gorliwy, o bystrym umyśle, należał do najzdolniejszych alumnów. Święcenia diakonatu otrzymał przez posługę bp. Juliusza Bieńka w Katowicach 16 czerwca 1952 roku. Studia teologiczne ukończył z tytułem magistra na Uniwersytecie Jagiellońskim. Święcenia prezbiteratu przyjął 28 czerwca 1953 roku w kościele Wszystkich Świętych w Krakowie z rąk bp. Franciszka Jopa.
Po święceniach został skierowany na zastępstwa do parafii Chrystusa Króla i Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach (wówczas Stalinogrodzie). Jesienią 1953 roku rozpoczął studia z prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W listopadzie 1954 roku został wikariuszem w parafii Świętego Antoniego z Padwy w Chorzowie (1954-1957), a także katechetą w Technikum Gastronomicznym, Technikum Handlowym oraz szkołach zawodowych w Chorzowie. W 1957 miał rozpocząć studia filozoficzne na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, jednak z powodu odmowy wydania paszportu nie doszły one do skutku. Przez rok był kierownikiem Domu Rekolekcyjnego w Kokoszycach. W 1958 roku został  katechetą w szkole podstawowej i liceum w Szarleju. Od 1960 roku pełnił posługę wikariusza w parafii Świętego Antoniego z Padwy w Siemianowicach Śląskich (1960-1961), a następnie w parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Katowicach – Wełnowcu (1961-1963).
W 1963 roku został mianowany administratorem i proboszczem parafii Ducha Świętego w Chorzowie (1963-1995). W nowo wybudowanym kościele prowadził prace wykończeniowe i zadbał o wystrój wnętrza. W 1968 roku został mianowany sędzią prosynodalnym, a następnie sędzią diecezjalnym (1968-2020). Był członkiem Komisji ds. Przekazu Ewangelicznego  I Synodu Diecezji Katowickiej. Po synodzie był odpowiedzialny za referat katechizacji dorosłych w Wydziale Nauki Chrześcijańskiej katowickiej Kurii. Był katechetą w szkołach podstawowych nr 8 i 21 oraz Szkole Specjalnej nr 16 w Chorzowie. Wspierał finansowo budowę Domu Księży Emerytów im. Św. Józefa w Katowicach.
W 1995 roku został przeniesiony na emeryturę i zamieszkał w mieszkaniu po rodzicach na terenie parafii Świętego Antoniego w Chorzowie. Od 1995 był notariuszem trybunału beatyfikacyjnego ks. Franciszka Blachnickiego.
Zmarł 23 grudnia 2022 roku w 94. roku życia i 70. roku kapłaństwa. Jego pogrzeb odbył się 29 grudnia w parafii Ducha Świętego w Chorzowie. Liturgii pogrzebowej przewodniczył bp Adam Wodarczyk.
ks. Jakub Kania

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.