Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł śp. Józef KOWALSKI, lat 73, ojczym ks. Marka SIEDLACZKA (rocznik święceń 2012), wikariusza Parafii Ducha Świętego w Tychach.


Jego pogrzeb odbędzie się w środę, 11 stycznia br. w Parafii Świętej Barbary w Chorzowie:

  • o godz. 10.30 - modlitwa różańcowa za Zmarłego,
  • o godz. 11.00 - Msza Święta pogrzebowa.

 

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.