Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 25 czerwca 2023 r. zmarła śp. Józefa Jamrocha, lat 81, matka o. Włodzimierza Jamrochy OMI, pochodzącego z Parafii Świętych Męczenników Jana i Pawła w Katowicach - Dębie superiora Domu Zakonnego Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Bodzanowie.

Jej pogrzeb odbędzie się w środę 28 czerwca br. o godzinie 11:00 w Parafii Świętych Męczenników Jana i Pawła w Katowicach - Dębie.

Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj jej świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.