Z przykrością zawiadamiamy, że 3 października 2023 r., w 61. roku życia i 36. roku kapłaństwa (rocznik święceń 1988), zmarł śp. ksiądz Krzysztof Winkler, rezydent w Parafii Świętego Herberta Biskupa w Wodzisławiu, gdzie posługiwał również jako kapelan szpitala.


Uroczystości pogrzebowe odbędzie się w sobotę, 7 października br.:

 • w Parafii Świętego Herberta Biskupa w Wodzisławiu Śląskim
  • godz. 08.30 - modlitwa różańcowa,
  • godz. 09.00 - Msza Święta eksportacyjna
    
 • w Parafii Matki Bożej Szkaplerznej i Świętego Piusa X w Jejkowicach
  • godz. 11.30 - modlitwa różańcowa,
  • godz. 12.00 - Msza Święta pogrzebowa.


ŚP. KS. KRZYSZTOF WINKLER urodził się 9 listopada 1962 roku w Rydułtowach jako syn Stanisława – sztygara oddziałowego KWK „Marcel” w Wodzisławiu Śląskim oraz organisty parafialnego – i Elżbiety zd. Przybyła, księgowej pracującej w administracji tejże kopalni i członkini Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Ochrzczony został 25 listopada 1962 roku w Parafii Trójcy Przenajświętszej w Popielowie. Był starszym z dwóch braci. Pierwszy raz do Komunii Świętej przystąpił 18 maja 1969 roku i w tym samym roku rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej nr 4 w Popielowie. W 1972 roku bp Czesław Domin udzielił mu sakramentu Bierzmowania. Od 1970 roku należał do Liturgicznej Służby Ołtarza pełniąc posługę m. in. lektora, kantora i akolity. Od 1978 roku zaczął uczęszczać na spotkania Ruchu Światło-Życie kilkukrotnie uczestnicząc również w letnich rekolekcjach oazowych.
W latach 1975-79 uczęszczał do Społecznego Ogniska Muzycznego w Rybniku, gdzie nauczył się gry na fortepianie. W 1977 roku rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich w Rybniku na profilu humanistycznym. Po zdaniu egzaminu dojrzałości, w wieku 18 lat wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Ówczesny proboszcz scharakteryzował kandydata następującymi cechami: „poważny, spokojny, opanowany, ułożony, trochę małomówny, punktualny, sumienny, z naturalnymi inklinacjami do głębszego życia wewnętrznego”.
Od 4 września 1984 roku do 4 lipca 1985 roku odbywał tzw. staż pracy jako robotnik magazynowy w Domu Towarowym „Hermes” w Rybniku. Współpracownicy charakteryzowali go jako „dobrego, spokojnego pracownika, który chętnie wyręczał słabszych”. Na pierwszym roku był duktorem, później pracował w seminaryjnej bibliotece, udzielał się w zespole charytatywnym i ekumenicznym oraz śpiewał w scholi i chórze.
Święcenia diakonatu otrzymał 8 marca 1987 roku w Parafii Świętego Antoniego z Padwy w Rybniku z rąk  arcybiskupa Damiana Zimonia, który też 14 maja 1988 w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach udzielił mu święceń prezbiteratu. Pracę naukową napisał na temat: „Zagadnienia teologiczne w komentarzu Orygenesa do perykopy o Przemienieniu Pańskim”, której promotorem był ks. doc. dr hab. Wincenty Myszor. W 1988 roku uzyskał tytuł licencjata teologii na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.
Jako diakon prowadził rekolekcje Dzieci Maryi i oazę ministrancką. Odbył staż duszpasterski w Parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Czernicy (17.02-04.04.1988), gdzie m. in. zdobywał pierwsze szlify jako katecheta w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Po święceniach prezbiteratu najpierw pełnił zastępstwo wakacyjne w Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu Śląskim (18.06-30.08.1988), następnie posługiwał jako wikariusz w Parafii Wszystkich Świętych w Jastrzębiu-Zdroju – Szerokiej (1988-1991), gdzie był również zastępcą kapelana w Zakładzie Karnym oraz od 1990 katechetą w Przedszkolu Zakładowym i Przedszkolu Wiejskim, później w Parafii Świętej Jadwigi Śląskiej w Chorzowie (1991-1998), gdzie od 1993 był również kapelanem szpitalnym oraz katechetą w Szkołach Podstawowych nr 1 i 4, a od 1995 również w Ośrodku dla Niedowidzących przy Polskim Związku Niewidomych w Chorzowie oraz od 1997 w Zasadniczej Szkole Zawodowej dla Niewidomych i Niedowidzących przy Zakładzie Rehabilitacji Zawodowej Inwalidów Wzroku w Chorzowie. Następnie, z dniem 1 września 1998 roku został mianowany kapelanem szpitalnym w Parafii Świętej Anny w Katowicach – Janowie, gdzie też katechizował w Szkole Podstawowej dla Dzieci Chorych w Szpitalu Miejskim nr 4 w Katowicach. W 1999 roku został Opiekunem Duchowym Kurii Chorzowskiej Legionu Maryi, a rok później Opiekunem Duchowym Legionu Maryi w archidiecezji katowickiej. Następnie był wikariuszem w parafiach: Świętego Józefa w Mysłowicach – Krasowach (2002-2004), gdzie katechizował w Liceum Handlowym im. Ks. Kard. Augusta Hlonda i Liceum Ogólnokształcącym nr 2, Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej (2004-2006), gdzie katechizował w Szkole Podstawowej im. ks. E. Kasperczyka oraz od 2005 roku w tamtejszym Gimnazjum. W 2006 roku został mianowany proboszczem Parafii Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Suszcu. Urząd ten piastował przez 10 lat (2006-2016). W 2013 roku został powołany do Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Katowickiej oraz mianowany moderatorem Ruchu Szensztackiego w Archidiecezji Katowickiej oraz obchodził swój jubileusz 25. lat kapłaństwa. Rok później, w 2014 roku został Kierownikiem Duchowym Kurii Legionu Maryi w Żorach.
W 2016 roku został zwolniony z urzędu proboszcza parafii w Suszcu i miał pozostać tam do pomocy duszpasterskiej jako rezydent, jednak dwa miesiące później został skierowany do pomocy duszpasterskiej w Parafii Świętego Herberta Biskupa w Wodzisławiu Śląskim jako rezydent. Tam podjął się katechizacji w Zespole Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i posługi kapelana w lokalnym szpitalu.
Zmarł 3 października 2023 roku w 61. roku życia oraz 36. roku kapłaństwa. Jego pogrzeb odbył się 7 października 2023 roku. Najpierw odbyła się eksporta w Parafii Świętego Herberta Biskupa w Wodzisławiu Śląskim, następnie pogrzeb w Parafii Matki Bożej Szkaplerznej i Świętego Piusa X w Jejkowicach. Tam został pochowany.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.