2 grudnia 2019 r. w Tanzanii zmarł w wieku 70 lat ks. prałat Edward Gorczaty, kapłan archidiecezji katowickiej, wieloletni misjonarz fidei donum.

Msza święta za śp. Księdza Prałata Edwarda Gorczatego zostanie odprawiona w katowickiej Katedrze Chrystusa Króla w sobotę, 7 grudnia o godzinie 12:00. Mszy św. przewodniczyć będzie ks. abp Wiktor Skworc. Również w parafii w Mysłowicach - Dziećkowicach zostanie odprawiona Msza święta w jego intencji w czwartek, 5 grudnia o godzinie 11:00.

Ks. prałat Edward Gorczaty urodził się 23 stycznia 1949 roku w Dziećkowicach, obecnie dzielnicy Mysłowic, w rodzinie Pawła i Agnieszki z d. Drozd. Miał czworo rodzeństwa, trzech braci i jedną siostrę. Ojciec był palaczem na kopalni w Wesołej, matka nie pracowała zawodowo. Ochrzczony został 6 lutego 1949 roku w kościele Wszystkich Świętych w Dziećkowicach. Tam też 1 listopada 1958 roku otrzymał sakrament bierzmowania. Od dziewiątego roku życia był gorliwym ministrantem. Dobrze się uczył. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Dziećkowicach uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach, gdzie w oku 1967 zdał egzamin dojrzałości. W tym samym roku został przyjęty do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie.
Był pracowity, pilny i ofiarny, uczynny, punktualny i solidny w spełnianiu powierzonych mu obowiązków. W opinii proboszcza, pracował zbyt wiele i ponad siły. Myślał o wyjeździe na misje, czytał wiele o Afryce. Jako kleryk został wezwany do wojska. Służbę tę odbył w Bartoszycach w latach 1968-1970. Po powrocie nosił się z zamiarem przejścia do seminarium OO. Werbistów w Pieniężnie, celem zrealizowania swego pragnienia pracy na misjach. Pozostał jednak w seminarium diecezjalnym i zgłosił się na wyjazd na staż misyjny do Zambii. Otrzymał zgodę, aby ostatnie dwa lata studiów odbyć w jednym roku. Nie zdążył jednak przed wyjazdem ukończyć pracy licencjackiej, rozpoczętej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie. 15 kwietnia 1973 roku otrzymał święcenia diakonatu, a święcenia 29 czerwca 1973 roku prezbiteratu . W tym samym roku wyjechał na misje.
Przez dwa lata przebywał w archidiecezji Lusaka w Zambii, a od roku 1975 pracował w diecezji Musoma w Tanzanii. Jego praca misyjna oceniana była bardzo wysoko. Był znawcą kultury i historii szczepów, wśród których pracował, a miejscowi traktowali go jak swojego. Powierzona mu została funkcja dyrektora Centrum Nauczania Języków Swahili. Został wybrany na pierwszego przedstawiciela Księży fideidonistów w Tanzanii.
Dnia 16 lipca 2002 roku został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Metropolitalnej Katowickiej, a 20 marca 2019 r. Papież Franciszek włączył go do grona kapelanów Jego Świątobliwości. Zmarł w Tanzanii 2 grudnia 2019 r. i tam został pochowany.

ks. Jakub Kania
źródło: Archiwum Kurii Metropolitalnej w Katowicach

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju.
Amen.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.