Z przykrością zawiadamiamy, że w wieku 58 lat, w 33. roku kapłaństwa, zmarł śp. ks. Ernest MOSLER (rocznik święceń 1991).

Z przykrością zawiadamiamy, w wieku 62 lat, zmarł śp. ojciec Dobrosław Mężyk OFM (rocznik święceń 1987).

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł śp. Jan Węglarz, ojciec zmarłego w 2023 roku ks. Macieja Węglarza (rocznik święceń 2003), który pełnił posługę w diecezji gliwickiej.

Z przykrością zawiadamiamy, że w 79. roku życia zmarła śp. Róża Olszowska, mama księdza biskupa Grzegorza Olszowskiego (rocznik święceń 1995).

Z przykrością zawiadamiamy, że w Wielką Sobotę, w wieku 91 lat, w 68. roku kapłaństwa, zmarł śp. ks. Eugeniusz Górecki (rocznik święceń 1956), emerytowany proboszcz Parafii Trójcy Przenajświętszej w Chełmie Śląskim.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.