Z przykrością zawiadamiamy, że w wieku 72 lat zmarła śp. Halina BŁASZKIEWICZ, siostra ks. Jerzego URBAŃCA (rocznik święceń 1984).

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarła śp. Hildegarda Gajek, mama ks. Krystiana Gajka (rocznik 1987), proboszcza w Kochanowicach (diecezja gliwicka).

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarła śp. Danuta Filuś (lat 85), mama śp. ks. Andrzeja Filusia.

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł śp. Remigiusz Młoczek (lat 67), brat pochodzącego z naszej archidiecezji ks. Antoniego Młoczka (rocznik 1987), proboszcza katedry św. Mikołaja w Bielsku-Białej.

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł śp. Władysław FIRLEJ, ojciec ks. Wiesława FIRLEJA, proboszcza parafii Wniebowzięci NMP w Wiśle.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.