Z przykrością zawiadamiamy, że 5 stycznia br. w Częstochowie, przeżywszy 49 lat, w tym 21 w kapłaństwie, zmarł śp. o. Zygmunt Adam Moćko OFM, pochodzący z Mikołowa.

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł Józef STRZELCZYK, l. 88, ojciec ks. Grzegorza STRZELCZYKA (rocznik święceń 1998), proboszcza Parafii Świętego Maksymiliana Kolbego w Tychach.

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł śp. Józef KOWALSKI, lat 73, ojczym ks. Marka SIEDLACZKA (rocznik święceń 2012), wikariusza Parafii Ducha Świętego w Tychach.

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł śp. Gerard KUSZKA, lat 85, ojciec ks. Krzysztofa KUSZKI (rocznik święceń 2007), wikariusza Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Rybniku.

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł śp. ksiądz Czesław MĄKA, lat 93, rocznik święceń 1953, emerytowany proboszcz parafii Ducha Świętego w Chorzowie i sędzia Sądu Metropolitalnego w Katowicach.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.