Z przykrością zawiadamiamy, że 04.07.br. zmarł w Hainburgu (Austria) pochodzący z Łazisk Górnych śp. ks. dr Norbert MENDECKI (rocznik święceń 1972).

Z przykrością zawiadamiamy, że 19.06.br. w 90. roku życia, 68. roku kapłaństwa, zmarł ks. Bernard STAROSTA emerytowany proboszcz Parafii Męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela w Łaziskach Średnich.

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł śp. Stanisław Kracla (lat 94), tata ks. Józefa Kracli, emerytowanego proboszcza parafii Świętego Klemensa w Lędzinach.

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarła śp. Krystyna Spyra (lat 83), mama ks. Jacka Spyry, rezydenta w Parafii Świętej Jadwigi Śląskiej w Chorzowie i ks. Marka Spyry, proboszcza Parafii Świętego Michała Archanioła w Katowicach.

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł śp. Leon Bonecki (lat 73), tata ks. Zenona Boneckiego, misjonarza fidei donum w Zambii.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.