Z przykrością zawiadamiamy, że w piątek 2 kwietnia br. w szpitalu w Katowicach - Pyrzowicach zmarł śp. ks. Hubert Seweryn, emerytowany proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Wszechświata we Frydku. Przeżył lat 77, w tym 47 lat w kapłaństwie.

Z przykrością zawiadamiamy, że w czwartek 1 kwietnia br., zmarł śp. ks. infułat Józef Pawliczek, wikariusz generalny we Lwowie (Ukraina), wieloletni kanclerz katowickiej kurii. Przeżył lat 79, w tym 55 lat w kapłaństwie.

Z przykrością zawiadamiamy, że w czwartek 1 kwietnia br., zmarł w szpitalu w Cieszynie śp. ks. Józef Kupka, emerytowany proboszcz parafii Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Bojszowach. Przeżył lat 83, w tym 58 lata w kapłaństwie.

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarła śp. Alicja Piecha, lat 85, matka ks. Marka Piechy, rocznik święceń 1990, pracującego w Polskiej Misji Katolickiej we Francji.

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł Henryk Michalski, brat ks. Jana Michalskiego, emerytowanego proboszcza parafii MB Częstochowskiej w Mysłowicach-Kosztowach.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.