Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł śp. ks. dr Leon Połednik (lat 80), pochodzący z Turzyczki, wyświęcony w Katowicach w 1967 roku, inkardynowany do diecezji Paderborn w 1989 roku.

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarła śp. Elżbieta Matuszczyk (lat 69), mama ks. Grzegorza Matuszczyka, wikariusza parafii Trójcy Przenajświętszej w Katowicach - Kostuchnie.

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarła śp. Helena Dąbek (lat 97), mama ks. Jana Dąbka, emerytowanego proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bieruniu Nowym.

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł śp. ks. Maciej Węglarz (lat 45), kapłan diecezji gliwickiej, pochodzący z parafii św. Herberta Biskupa w Wodzisławiu Śl.

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł śp. Erich Smolarczyk (lat 93), tata o. Mateusza Smolarczyka OFM, proboszcza parafii św. Józefa Robotnika w Rybniku.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.