Z przykrością zawiadamiamy, że zmarła śp. Maria Golonka (lat 84), mama o. Tomasza Golonki OP, proboszcza parafii Przemienienia Pańskiego w Katowicach.

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarła śp. Bogusława Żelazo (lat 60), siostra ks. Marcina Pękały, wikariusza w parafii Chrystusa Króla w Katowicach.

Z przykrością zawiadamiamy, że 10 listopada br. zmarła śp. Maria Pilch, lat 83, matka księdza Jacka Pilcha, Misjonarza Świętej Rodziny pochodzącego z Kostuchny.

Z przykrością zawiadamiamy, że w wieku 80 lat zmarł śp. Rufin PACWA, ojciec ks. Mariusza PACWY (rocznik święceń 1995), proboszcza Parafii Świętego Józefa Robotnika w Nieboczowach.

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł śp. Antoni Sobol (lat 84), tata śp. ks. Kazimierza Sobola.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.