IV Archidiecezjalna Pielgrzymka Osób Chorych, Niepełnosprawnych, ich najbliższych, oraz chętnych diecezjan do Lourdes

Przed nami IV edycja archidiecezjalnej pielgrzymki osób chorych, niepełnosprawnych, ich najbliższych oraz wszystkich chętnych diecezjan do Lourdes. Wydarzenie zaplanowaliśmy w dniach 8–16 września 2022 r. Przejazd nastąpi specjalnym pociągiem. Skład będzie złożony wyłącznie z wagonów sypialnych (po 3 osoby w przedziale).

Wprowadzenie
Organizację pielgrzymki wspiera Ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc, instytucje kościelne, Fundacja Grupy PKP, a także Darczyńcy i Przyjaciele. Zarówno organizatorzy, personel medyczny, jak również osoby, które zadeklarują chęć służby chorym (wolontariusze, w tym księża) uczestniczą – przynajmniej czesiowo – w kosztach tego wydarzenia. Pątnikom będzie towarzyszył Ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc i Biskup Pomocniczy naszej archidiecezji Marek Szkudło. Pielgrzymka kolejowa ma swoją charakterystykę – stanowią ją „rekolekcje w drodze” oraz dzieło duchowo-modlitewne podjęte w Sanktuarium Maryjnym w Lourdes. Warto więc, informując wiernych o tej inicjatywie, zwrócić uwagę na jej duchowy wymiar. Organizatorzy są przekonani, że na poziomie parafialnym pielgrzymka może stać się cennym darem rodziny i przyjaciół dla bliskiej osoby, doświadczonej chorobą albo przeciwnościami wieku. Przypominamy, że z orędziem lourdzkim św. Jan Paweł II związał obchody Światowego Dnia Chorych.

Dlaczego właśnie Lourdes?
Sanktuarium w Lourdes nazywane jest Światową Stolicą Chorych. Odpowiadając na przesłanie skierowane przez Matkę Bożą do św. Bernadety Soubirous i myśląc szczególnie o osobach dotkniętych cierpieniem (fizycznym, psychicznym i duchowym) podejmujemy czwarty raz z rzędu organizację pielgrzymki o charakterze archidiecezjalnym. Na chwilę obecną jedynie pielgrzymi z archidiecezji katowickiej docierają pociągiem z Polski do Lourdes.

Tematyka duszpasterska w Lourdes na lata 2022–2024
Sanktuarium w Lourdes proponuje pątnikom przez najbliższe lata pogłębienie refleksji nad słowami orędzia, które Matka Boża skierowała do św. Bernadety 2 marca 1858 r.: „Idź i powiedz kapłanom, aby wybudowano w tym miejscu kaplicę i aby przychodzono tutaj w procesji”. W bieżącym roku pielgrzymi zaproszeni są do odkrycia znaczenia wyzwania: „Idź i powiedz kapłanom”. Jednym z celów tegorocznego pielgrzymowania, oprócz wzmocnienia pobożności maryjnej i duchowego spotkania ze św. Bernadetą, może być refleksja nad tożsamością kapłana, jego rolą we wspólnocie Kościoła i modlitwa wstawiennicza za wszystkich powołanych do służby w Kościele. Otwierając serca na Bożą łaskę, korzystajmy podczas pielgrzymki z bogactwa, które wnosi w nasze życie orędzie Matki Bożej, bogactwo Bożego słowa i nauczania Kościoła, a także osobista relacja z Panem Bogiem.

Kto organizuje pielgrzymkę w archidiecezji katowickiej?
Podobnie jak w latach minionych, koordynatorami przedsięwzięcia są księża: Roman Chromy, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Katowicach, Wojciech Bartoszek, krajowy duszpasterz Apostolstwa Chorych, Łukasz Stawarz, dyrektor archidiecezjalnej Caritas oraz panowie: Stanisław Rasiński i Krzysztof Stańczyk z Biura Podróży PL Travel z Katowic.

Kogo zapraszamy do Lourdes?
Uprzywilejowanymi pielgrzymami są osoby chore i niepełnosprawne, choć inicjatywa przeznaczona jest – podobnie jak w poprzednich edycjach – dla wszystkich chętnych diecezjan. Organizatorzy zapewniają uczestnikom profesjonalną opiekę medyczną. Udział w pielgrzymce potwierdzili lekarze różnych specjalizacji, pielęgniarki i wolontariusze, m.in. z Katolickiej Fundacji „Młodzi dla młodych”. Wszyscy oni jako pielgrzymi włączą się w opiekę nad najbardziej potrzebującymi. Każdy chory potrzebujący stałej opieki, winien pielgrzymować z osobą wspierającą (najlepiej z grona rodziny lub przyjaciół).

Dlaczego pociągiem?  
Biorąc pod uwagę nasze wcześniejsze doświadczenia, podróżowanie pociągiem na tak znacznych odległościach, stanowi dla osób cierpiących najlepsze rozwiązanie: daje poczucie bezpieczeństwa i wygody, służy integracji, modlitwie i duchowemu przygotowaniu do pobytu w Lourdes. Ponadto, umożliwia – przynajmniej wizualne – podziwianie poszczególnych regionów Europy.
Niestety, w stosunku do 2019 r. koszt wynajmu pociągu wzrósł o ponad 50%. Przejazd do Lourdes będzie zatem możliwy wyłącznie dzięki wsparciu Darczyńców. Już teraz polecajmy ich Bożej Opatrzności w modlitwie. Skład pociągu – celem umożliwienia wzajemnej komunikacji – będzie odpowiednio nagłośniony i skomunikowany. W każdym wagonie do dyspozycji pielgrzymów będą: konwojenci WARS-u oraz osoba wyznaczona przez organizatora (lider grupy).

Zakwaterowanie i wyżywienie w Lourdes
Miejsca noclegowe dla wszystkich uczestników zarezerwowano w Domu Pielgrzyma „Notre Dame” (fr. Accueil Notre-Dame – w skrócie ADN). Budynek ten pozbawiono barier architektonicznych i może pomieścić w prostych, a zarazem komfortowych warunkach nawet 900 pielgrzymów. Usytuowano go nad brzegiem rzeki Gave de Pau – naprzeciw bazyliki sanktuaryjnej i Groty Matki Bożej, na terenie sanktuarium. Wyjątkowość Domu Pielgrzyma polega m.in. na tym, że funkcjonuje on niczym szpital, zapewniając właściwą opiekę chorym i niepełnosprawnym. Grupa z Katowic ulokowana w jednym skrzydle tego domu pielgrzyma. Do naszej dyspozycji pozostaną klimatyzowane pokoje 2-, 3-, 4- i 6-osobowe (w tych ostatnich są dostępne dwie niezależne toalety i dwa natryski), elektrycznie sterowane łózka, sale spotkań, cztery jadalnie, dyżurki lekarskie, gabinety zabiegowe, wózki i riksze dla osób chorych lub osłabionych oraz taras z widokiem na Sanktuarium. Organizatorzy zapewnią pielgrzymom „wzmocnione” śniadanie (wędliny, sery), ciepłą obiadokolację, a także dostęp do aneksów kuchennych, w celu przygotowania prostych posiłków np. kanapek i podgrzania wody.
Celem ułatwienia przemieszczania się po Lourdes, pielgrzymi będą podzieleni na 7 grup pięćdziesięcioosobowych pod przewodnictwem lidera, lekarza, dwóch pielęgniarek oraz kapłana.

Program pielgrzymki
Podczas czterodniowego pobytu w Sanktuarium poznamy m.in. miejsca związane z życiem św. Bernadety, pomodlimy się przy Cudownej Grocie, w bazylice Niepokalanego Poczęcia, w tzw. bazylice różańcowej, w podziemnej bazylice św. Piusa X. Wraz z innymi pielgrzymami będziemy uczestniczyli w międzynarodowej Mszy św., celebrowanej m.in. przez abp. Wiktora Skworca, bp. Marka Szkudły, a także duszpasterzy z różnych stron świata. Przeżyjemy Drogę Krzyżową; będziemy aktywnie uczestniczyć w procesjach: eucharystycznej (o godz. 17) i maryjnej (o godz. 21) ze świecami. Chorzy i niepełnosprawni, a także – według możliwości – pozostali pielgrzymi, będą mogli swoje intencje powierzyć Panu Bogu w modlitwie dopełnionej obrzędem obmycia cudowną wodą z Groty Massabielskiej. Kolejny raz zawierzymy Matce Bożej duchowieństwo i diecezjan na czele z  osobami chorymi.

Podczas pobytu w Sanktuarium każda grupa będzie miała jeden dzień wolny, zarezerwowany na indywidualną modlitwę, wyciszenie, zakup pamiątek i drobnych przekąsek na drogę powrotną do Polski.

Koszty uczestnictwa
Cena pielgrzymki wyniesie 3699 zł + 199 €. Wpłata przy zapisie: 650 zł + obowiązujące ubezpieczenie dla osób przewlekłe chorych w wysokości 100 zł. Zalecamy wykupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – gwarantuje ono zwrot poniesionych wpłat w przypadku rezygnacji z pielgrzymki lub jej przerwania z powodów losowych i zdrowotnych.

W cenie pielgrzymki zawiera się m.in.:

  • przejazd pociągiem z Katowic do Lourdes i z Lourdes do Katowic;
  • transfery - przejazdy na terenie Lourdes (z dworca kolejowego do miejsca zakwaterowania i z powrotem);
  • zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych, 3-osobowych i 6-osobowych;
  • wyżywienie w Lourdes: 4 wzmocnione śniadanie, 4 obiadokolacje 2 daniowe z deserem – do obiadokolacji lampka wina oraz woda w karafkach;
  • pakiet żywieniowy na podróż powrotną z Lourdes do Katowic;
  • realizację programu na terenie sanktuarium: oprowadzanie po sanktuarium, (pielgrzymi będą podzieleni na grupy 50-osobowe) + bilety wstępu;
  • ubezpieczenie: KL (10.000€), NNW (2.000€), bagaż (200€);
  • opiekę przewodników, duszpasterzy i wolontariuszy.

UWAGA! Obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21.11.2016 r.) – dopłata: 50 zł/os.

Użyteczne informacje:
Na czas przejazdu z Katowic do Lourdes i pobytu w Lourdes pielgrzymi winni zaopatrzyć się w odpowiedni suchy prowiant. Konwojenci WARS poszczególnych wagonów zapewniają pielgrzymom dostęp do wrzątku. W wagonach obowiązuje całkowity zakaz palenia i gotowania wody przez podróżnych. W wagonie konferencyjnym będzie dostępna za dowolną ofiarę kawa z ekspresów ciśnieniowych oraz woda mineralna. W ostatnim dniu pielgrzymki, tj. w środę 14 września pielgrzymi opuszczają w godzinach porannych pokoje, a bagaże składają w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach; Bezpośrednio przed wyjazdem będzie możliwość odpłatnego zamówienia obiadu.

Informacje i zapisy:

Biuro Podróży PL TRAVEL
ul. Dąbrowskiego 1/6, 40-032 Katowice
www.pltravel.pl; biuro@pltravel.pl; info@pltravel.pl
tel. kom. 694 980 161 lub 662 097 959
tel./fax 032 256 45 77; licencja nr 782

Formularz zgłoszeniowy i kwestionariusz uczestnika są dostępne na stronie internetowej www.pltravel lub wysyłane zainteresowanym drogą mailową lub pocztą. Kwestionariusz uczestnika (dotyczący stanu zdrowia) należy dostarczyć do PL Travel po zapisie, w możliwie najszybszym terminie, jednak nie później niż 30 dni przed wyjazdem na pielgrzymkę.