W dniach 24-25 sierpnia odbyły się dni formacyjne księży dziekanów archidiecezji katowickiej. W tym roku ze względu na zagrożenie epidemiczne spotkanie odbyło się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach ubiegłych dziekani gromadzili się w Ośrodku Spotkań i Formacji w Brennej.

Oprócz stałych elementów programu, czyli wprowadzenia do nowego programu duszpasterskiego oraz przedstawienia bieżących spraw archidiecezji, głównym tematem była analiza sytuacji duszpasterskiej w dobie Covid-19. Nie zabrakło pracy w grupach i wspólnego dzielenia się doświadczeniem ostatnich.

- Jak podkreślali księża dziekani, zaistniała sytuacja wskazała na konieczność przebudowy naszego dotychczasowego działania. Wymusiła nagłą potrzebę przejścia od duszpasterstwa o charakterze masowym do duszpasterstwa naznaczonego przede wszystkim kontaktem i pracą z konkretnym człowiekiem, rodziną, chociażby w ramach przygotowania dzieci do przyjęcia pierwszej Komunii św. Większość wiernych przyjęła ze zrozumieniem zalecenia Księdza Arcybiskupa, sanitarne obostrzenia i limity osób w kościołach, konieczność przeżywania Wielkanocy w domach rodzinnych, a także niedzieli bez możliwości osobistego uczestniczenia w Eucharystii. Należy jednak zaznaczyć, że czas pandemii wskazał na mocne i słabe strony domowego Kościoła, jakim jest każda chrześcijańska rodzina – powiedział w rozmowie z Gościem Katowickim ks. Roman Chromy – dyrektor Wydziału Duszpasterskiego katowickiej Kurii.