Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł śp. Zygmunt Miś (64 l.), tata ojca Metodego Misia OFM (rocznik święceń 2016), wikariusza Parafii Świętego Franciszka z Asyżu w Chorzowie-Klimzowcu.

Z przykrością zawiadamiamy, że  zmarła śp. Janina PISZCZEK lat 88, matka ks. Andrzeja PISZCZKA (rocznik święceń 1989), proboszcza Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rybniku-Rybnickiej Kuźni.

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł śp. Józef Wylężek (l. 68), ojciec ks. Marcina Wylężka (rocznik święceń 2008).

Z przykrością zawiadamiamy, że w wieku 72 lat, zmarł śp. ks. Zbigniew Nidecki. Pochodził z Lędzin-Hołdunowa i formował się w seminarium w Katowicach, a wyświęcony został w 1980 roku w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł śp. Ryszard Mroczkowski (l. 70), ojciec ks. Piotra Mroczkowskiego (rocznik święceń 2012).

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.