Z przykrością zawiadamiamy, że 30 listopada br. zmarł śp. ks. Jan PRZYBYLOK, 73 lat (rocznik święceń 1974), pochodzący z archidiecezji katowickiej prezbiter diecezji gliwickiej mieszkający na terenie Parafii Świętego Mikołaja w Mikołowie - Bujakowie.

Z przykrością zawiadamiamy, że dziś zmarła śp. Alicja Sznurawa (lat 53), siostra ks. Arkadiusza Kinela (rocznik 1992), obecnie proboszcza parafii Świętego Andrzeja w Zabrzu.

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł śp. Alojzy Honisz, lat 75, brat księdza Antoniego Honisza (rocznik święceń 1973), pracujący w Niemczech.

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarła śp. Teresa Borowska, mama ks. Arkadiusza Borowskiego, kapłana naszej archidiecezji pracującego obecnie w Austrii.

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł śp. Janusz Grieger (lat 51), tata dk. Szymona Griegera.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.