Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł śp. Leszek Radosz (lat 86), tata śp. ks. Piotra Radosza (rocznik 1995).

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł śp. Jan ZYCH, lat 77, ojciec księdza Grzegorza ZYCHA (rocznik święceń 1997), prezbitera naszej archidiecezji pracującego w Republice Czeskiej w Archidiecezji Ołomunieckiej.

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł śp. Roman Leopold Golonka (lat 91), tata o. Tomasza Golonki OP, proboszcza parafii Przemienienia Pańskiego w Katowicach.

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarła śp. Gertruda ADAMSKA, lat 89, matka księdza Romualda ADAMSKIEGO (rocznik święceń 1982), emerytowanego proboszcza Parafii Świętej Barbary w Górze.

Z przykrością zawiadamiamy, że dziś zmarła śp. Barbara Bogacka (lat 71), mama ks. Rafała Bogackiego, redaktora Gościa Niedzielnego.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.