Z przykrością zawiadamiamy, że 3 października 2023 r., zmarł śp. ksiądz Krzysztof Winkler, rezydent w Parafii Świętego Herberta Biskupa w Wodzisławiu, gdzie posługiwał również jako kapelan szpitala.

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł śp. Wiktor ŻUREK, lat 92, ojciec księdza Rajmunda ŻURKA oraz śp. siostry elżbietanki Doroty ŻUREK.

Z przykrością zawiadamiamy, że 30 sierpnia 2023 r. zmarł śp. ksiądz Ernest GRAJCKE, lat 83, rocznik święceń 1964 (60. rok kapłaństwa).

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarła śp. Hildegarda Cofalik (lat 89), mama ks. Bogdana Cofalika MSF, misjonarza w Papui Nowej Gwinei, pochodzącego z Palowic.

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł śp. Wiktor ŻUREK, lat 92, ojciec księdza Rajmunda ŻURKA oraz śp. siostry elżbietanki Doroty ŻUREK.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.