Z przykrością zawiadamiamy, że 14.01.2021 roku w Lyskach zmarł śp. ks. Paweł Szolonek, emerytowany proboszcz Parafii Świętego Józefa w Rudzie Śląskiej. Przeżył 86 lat, w tym 63 w Chrystusowym Kapłaństwie.

Jego pogrzeb odbędzie się we wtorek, 19.01.br. w Parafii Trójcy Przenajświętszej w Chełmie Śląskim:
o godz. 11.00 - Msza święta pogrzebowa.
Po Mszy świętej pochówek na cmentarzu parafialnym.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

Urodził się 20 maja 1934 roku w Chełmie Śląskim, jako syn Aleksandra i Julii z domu Synowiec. Tam w kościele parafialnym Trójcy Przenajświętszej dnia 27 tegoż miesiąca został ochrzczony. Sakrament bierzmowania przyjął 13 listopada 1948 roku w kościele garnizonowym Świętego Kazimierza w Katowicach. Po ukończeniu w 1948 roku ósmej klasy szkoły podstawowej w hełmie Śląskim, uczył się w Gimnazjum i Liceum im. Świętego Jacka w Katowicach. Kiedy w 1950 roku szkoła ta została zniesiona, w jej miejsce utworzono Niższe Seminarium Duchowne pod tym samym imieniem. Paweł kontynuował w nim naukę i w 1952 roku zdał egzamin dojrzałości.
Tego, 1952 roku wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po zlikwidowaniu Wydziału w 1954 roku, studia kontynuował w Seminarium Duchownym. Tonsury i święceń niższych udzielił mu w Krakowie wikariusz kapitulny archidiecezji krakowskiej biskup Franciszek Jop (biskupi katowiccy byli na wygnaniu). Święcenia diakonatu otrzymał z rąk biskupa koadiutora Herberta Bednorza, 10 kwietnia 1957 roku, w kaplicy Śląskiego Seminarium w Krakowie. Ten też biskup udzielił mu 23 czerwca tegoż roku święceń prezbiteratu w katowickiej katedrze. Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński udzielił mu dyspensy od wieku wymaganego do prezbiteratu.
Po zastępstwie w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wiśle (od 10 lipca) był wikariuszem w parafiach: Świętego Antoniego z Padwy w Rybniku (od 30 sierpnia 1957), Świętej Katarzyny w Czechowicach (od 31 sierpnia 1961), Świętej Małgorzaty w Lyskach (od 30 sierpnia 1964), Świętego Marcina w Ćwiklicach (od 2 września 1967), Świętej Anny w Katowicach – Janowie (od 26 września 1967), Świętego Jakuba Starszego, Apostoła, w Lubszy (od 27 sierpnia 1970), Świętego Józefa w Kaletach – Jędrysku (od 13 listopada 1971).
Od 1 sierpnia 1972 roku duszpasterzował w parafii Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Goduli, najpierw jako adiutor, a od 14 marca 1973 roku proboszcz. Jego wikariuszem był w latach 1976-1979 ksiądz Piotr Libera, późniejszy biskup pomocniczy katowicki i sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski.
Ostatnią placówką duszpasterską księdza Pawła Szolonka była parafia Świętego Józefa w Rudzie Śląskiej, gdzie od 27 kwietnia 1981 roku był wikariuszem ekonomem, a od 4 sierpnia tegoż roku proboszczem. Był też katechetą w Szkole Podstawowej nr 28 (od września 1990).
Przez dwie kadencje był dziekanem dekanatu rudzkiego (od 14 sierpnia 1974). Potem kapłani tego dekanatu wybrali go na swojego ojca duchownego (od 1987).
Z dniem 29 lipca 2001 roku został przeniesiony na emeryturę i zamieszkał w Lyskach, na terenie parafii Świętej Małgorzaty. Tam też, dnia 14 stycznia 2021 roku zmarł. Przeżył 86 lat, w tym 63 w Chrystusowym Kapłaństwie.
Jego pogrzeb odbył się 19 stycznia 2021 roku w parafii Trójcy Przenajświętszej w Chełmie Śląskim o godzinie 11.00. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w miejscu pogrzebu. Liturgii pogrzebowej przewodniczył biskup Grzegorz Olszowski.

Nekrolog - plik pdf

Najnowsze

25 lipiec 2021

Błogosławieństwo pojazdów w Tychach

Uroczystej sumie odpustowej w parafii pw. św. Krzysztofa przewodniczył bp Adam Wodarczyk...

19 lipiec 2021

Podziękowanie za kondolencje

Bp Adam Wodarczyk dziękuje za modlitwę i słowa wsparcia w związku ze...

17 lipiec 2021

Wielki Ślązak trafił na pomnik

Tym Ślązakiem jest Henryk Sławik. Bohater, który w czasie II wojny światowej...

14 lipiec 2021

Chcemy pomagać osobom, które mogły doznać skrzywdzenia w Kościele

Delegat ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży w Archidiecezji Katowickiej oraz Przewodniczący Zespołu...

12 lipiec 2021

Święto Leśników w katedrze

Pracownicy Lasów Państwowych zgromadzili się w katowickiej katedrze poniedziałek 12 lipca na...

09 lipiec 2021

Słowo Arcybiskupa Katowickiego

DO WIERNYCH I DUCHOWIEŃSTWA ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ