Z przykrością zawiadamiamy, że 7 lipca 2022 roku zmarła Lidia Pytlik, lat 91, matka śp. ks. Jana Pytlika SDB, misjonarza pracującego w Peru.

Jej pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, 11.07.br. w Parafii Świętego Bartłomieja Apostoła w Pogrzebieniu:

  • o godz. 10.30 - modlitwa różańcowa za Zmarłą
  • o godz. 11.00 - Msza św. pogrzebowa i odprowadzenie na cmentarz parafialny.

Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj jej świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.