Z przykrością zawiadamiamy, że zmarła śp. Bogusława Żelazo (lat 60), siostra ks. Marcina Pękały, wikariusza w parafii Chrystusa Króla w Katowicach.

Jej pogrzeb odbędzie się w środę, 16 listopada 2022 r. o godz. 10.00, w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego i MB Częstochowskiej w Pszczynie.

 

Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj jej świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.